Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników – sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Data szkolenia: 2018-11-13 - 2018-11-14
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)