Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników – sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Data szkolenia: 2018-10-22 - 2018-10-23
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)