fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

ŻYDOWSKA SZTUKA KUPIECKA – trening taktyki negocjacji zakupowych oparty na Talmudzie

Kategoria: , , , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Komentarz: Talmud jest zbiorem ksiąg judaizmu, zawierającym wszystkie istotne wskazówki postępowania w różnorodnych kontekstach życia. Także w biznesie. W oryginale Talmud był spisywany w języku judeo-aramejskim, lecz w obliczu upływu wielu wieków stanowi wiecznie aktualny i trafny wzorzec postępowania. Korzystając z wiedzy Jeshiwy (Szkoły Talmudycznej), pragnę wzbogacić kompetencje negocjatorów o bezcenne umiejętności kupieckie, z którymi nikt się nie rodzi. Nawet Żydzi. Po tym spotkaniu zmieni się oblicze mentalności kupieckiej uczestników i nic już nigdy nie będzie takie jak było wcześniej. Negocjatorzy spojrzą na swoją rolę z zupełnie innej perspektywy. Shalom!

Rytm metodyczny polega na zachowaniu ścisłej kolejności postępowania w/g modelu:
a. Prezentacja case study( sytuacja negocjacyjna, proponowana umowa i rys psychologiczny).
b. Analiza merytoryczna i logiczna układu sił.
c. Diagnoza forteli, pułapek czy też „ koni trojańskich” w negocjacjach.
d. Diagnoza psychologiczna partnera (prewencyjny portret psychologiczny).
e. Zalecenia taktyczne negocjacyjne( defensywa i kontr-argumentacja).

Każde negocjacyjne studium przypadku jest oddzielnie, indywidualnie rozwiązywane w powyższym trybie dydaktycznym, a następnie styl strategii jest protokołowany w celu gromadzenia metod negocjacyjnych. Powyższa formuła protokolarna umożliwi personelowi negocjatorów łatwość kopiowania pożądanych metod oraz koherentne przygotowywanie strategii defensywnej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

1. Skrypt-„Negocjacje Zakupu”
2. „Psychodiagnostyka Prewencyjna”(materiał do tworzenia profili psychologicznych) Diagnostic of Personality Dangerous.
3. Skrypt- „Kontrola Impasu”


PROGRAM RAMOWY

1. Wprowadzenie do komunikacji negocjacyjnej

2. Trening perswazji negocjacyjnej

3. Strategie negocjacyjne” Konie Trojańskie”
• Otwarcie negocjacji taktyką „ Wojna Pozorów”
• Taktyka negocjacji 1:1
• Taktyka negocjacji 2:1
• Taktyka negocjacji 3:1
• Taktyka negocjacji 2:2
• Taktyka negocjacji zespołowych np. 4:4
• Przygotowanie strategii indywidualnych
• Wnioski i korekty natury metodologicznej -taktycznej,
• Prezentacja symulacyjna skorygowanych taktyk negocjacyjnych.

4. Taktyki łamania oporu i kontroli impasu w negocjacjach:
• Retoryka i erystyka w kontroli konfliktu negocjacyjnego.
• Technika pytań sokratejskich
• Technika kontr-pytań
• Technika argumentów dwustronnych
• Technika reframingu
• Przygotowanie scenariuszy konfliktu negocjacyjnego
• Demonstracja case study i symulacja reagowania w konflikcie
• Wnioski natury psychologicznej i metodologicznej

5. Motyw renegocjacyjny:
• Idea renegocjacji
• „Efekt Tonącego Statku”
• Strategiczne narzędzia renegocjacyjne
• Koncepcja marketingu relacyjnego
• Sugestie adaptacyjne
• pułapki w renegocjacjach
• Wnioski natury psychologicznej i metodologicznej

Cena: 850 pln + 23% VAT

Kontakt

Beata Urbanek
tel. 517 500 788
tel. 22 378 26 82
beata.urbanek@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl