Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

ZUS i płace 2017/2018 – Prawo ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce – aktualne problemy, korekta deklaracji ZUS, zmiany w zasadach podlegania ZUS i zasiłkach od 2017, e-zwolnienia, jedno konto dla płatności, inne zagadnienia w praktyce

Kategoria: , ,

Zakres tematyczny szkolenia – usystematyzowanie wiedzy na temat podlegania składkom ZUS, omówienie zmian wprowadzonych w 2017 i planowanych na 2018.

1. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP, FGŚP – uporządkowanie wiadomości. Najnowsze stanowiska ZUS w zakresie podlegania pod Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obszary narażone na szczególne zainteresowanie ze strony organów kontrolnych ZUS.
Zmiany w zakresie składki na FGŚP.

2. Praktyka stosowania zbiegu tytułu do ubezpieczeń – umowy cywilnoprawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą – najnowsze stanowiska ZUS.

3.  Zmiany w zakresie podlegania składkom osób oddelegowanych – teoria a praktyka.

4. Najnowsze wyjaśnienia ZUS z września 2017 w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku osób oddelegowanych.

5. Uchwalone zmiany w zakresie ustalania prawa do zasiłków i obliczania podstawy wymiaru zasiłków – dobrowolne chorobowe – umowy zlecenia, działalność gospodarcza.
Najnowsze druki dokumentujące prawo do zasiłku opiekuńczego.

6. Zmiany dotyczące zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia – nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od stycznia 2014 r.

7. Korygowanie deklaracji ZUS
– zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych (zmiany, korekty, zmiana kodu tytułu ubezpieczenia)
– zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
* kiedy powstaje taki obowiązek
* kiedy dokumenty koryguje ZUS
* korekty podstaw wymiaru składek
* korekty deklaracji w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek
* korekty składek na FP i FGŚP
* korekty deklaracji związane z absencją (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, inne nieobecności).

8. Praktyka w zakresie e-zwolnień

9. Stawka godzinowa w praktyce. Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

10. Pytania i wątpliwości uczestników – panel dyskusyjny.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl