fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zmiany od 2019 r – Nowe zasady prowadzenia akt osobowych, przekazywanie dodatkowych informacji do ZUS, stosowanie monitoringu, ochrona danych osobowych pracowników i współpracowników

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zmian w obowiązkach dotyczących prowadzenia akt osobowych w tym formy prowadzenia akt osobowych, jak również okresu przechowywania akt osobowych.

Omówione zostaną także następujące tematy:
1. monitoring,
2. obowiązki wobec ZUS z tytułu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji kadrowo – płacowej,
3. stosowanie zasad RODO w odniesieniu do pracowników i współpracowników.

Omawiane podczas szkolenia zagadnienia:

1. Zasady prowadzenia papierowych/elektronicznych akt osobowych pracowników od 1.01.2019:
część A akt osobowych – kandydat do pracy
a) jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy
b) zmiana zasad żądania przedstawienia zaświadczenia o niekaralności
c) czy C.V powinno być przechowywane w aktach osobowych?
d) czy przechowujemy zdjęcia kandydatów do pracy?
część B akt osobowych – podczas przebiegu zatrudnienia
a) kwestionariusz osobowy,
b) umowa o pracę,
c) nagrody,
d) korzystanie z uprawnień rodzicielskich,
część C akt osobowych – zakończenie stosunku pracy
a) nowe planowane zmiany w świadectwie pracy zgodnie z RODO,
b) wypowiedzenie umowy o pracę,
c) kopia świadectwa pracy,
d) kopia umowy o zakazie konkurencji
część D akt osobowych – kary
2. Zmiany formy prowadzenia akt osobowych na elektroniczne,
3. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r
4. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.) – nowy raport RIA zasady przekazywania od 01.01.2019r.
5. Ułatwienia w uzyskaniu przez pracownika Świadectwa Pracy,
6. Nowelizacja Kodeksu Pracy wynikająca z przepisów RODO,
7. Nowe zasady monitoringu wizyjnego, montowanie GPS w służbowych samochodach, monitoring poczty elektronicznej od 25.05.2018r.
8. Nowe umowy powierzenia dedykowane do biur rachunkowych i innych firm świadczących usługi zewnętrzne – usługi sportowe, prywatna służba zdrowia od 25.05.2018r.
9. Nowe zasady uzyskiwania danych osobowych związane z korzystanie z ZFŚS od 25.05.2018r.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl