Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zatrzymać stres – Jak spowodować, by stres działał na naszą korzyść, jak pomóc sobie i bliskim w kryzysach emocjonalnych i depresji

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

O Twoim życiu w znacznym stopniu decydują emocje. Te pozytywne – wspierają działania, mają dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie, pozwalają na budowanie odpowiednich relacji z innymi, determinują poziom odczuwanego szczęścia. Emocje negatywne; długotrwałe stresy, kryzysy emocjonalne i depresje, sabotują osiąganie celów, wpływają na powstawanie wielu chorób, są źródłem konfliktów interpersonalnych, obniżają poziom odczuwanego zadowolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im:

  •  zmienić swoje podejście do stresu, tak aby wykorzystać tkwiący w nim potencjał;
  •  w większym stopniu zapobiegać powstawaniu stresu;
  •  radzić sobie ze stresem, kryzysami emocjonalnymi i stanami lekkiej depresji;
  •  rozpoznać objawy wypalenia życiowego/zawodowego i poznać sposoby ich pokonywania;
  •  radzić sobie z brakiem motywacji wywołanym stresem;
  •  osiągać swoje cele życiowe w oparciu o wartości osiowe.

W trakcie treningu Zatrzymać stres uczestnicy:

  • poznają unikalną strategię radzenia sobie ze stresem, tak aby wspomagał nasze działania;
  • otrzymają gotowe narzędzia – ćwiczenia, dzięki którym będą mogli dokonać pożądanych zmian w swoim życiu emocjonalnym;
  • dowiedzą się, w jaki sposób wspomagać swój mózg w radzeniu sobie ze stresem i zamartwianiem się;
  • nauczą się, jak rozwijać emocje pozytywne, zyskując motywację i energię do działania;
  • dowiedzą się, jak radzić sobie z kryzysami emocjonalnymi (wypaleniem życiowym) i spowodować, by prowadziły one do rozwoju;
  • poznają skuteczne metody pomagania sobie i innym w stanach lekkich depresji;
  • dowiedzą się, jak odkryć to, co w życiu najważniejsze, aby poradzić sobie z brakiem motywacji.

 

Program szkolenia

MODUŁ I. Funkcjonowanie mózgu w aspekcie powstawania emocji
Za powstawanie emocji odpowiedzialny jest mózg – ośrodkowy układ nerwowy. W nim powstają zarówno emocje wywołane nagłymi zdarzeniami, jak i te „kreowane” przez nasze negatywne myślenie oraz wyobraźnię. W tej części szkolenia uczestnicy poznają podstawy funkcjonowania mózgu w aspekcie powstawania emocji, przeprowadzą testy diagnostyczne badające aktualny poziom funkcjonowania części mózgu odpowiedzialnych za procesy emocjonalne, i dowiedzą się, jak wspomagać te obszary dzięki treningowi i odpowiednim zachowaniom.

Zagadnienia:

  • Budowa i funkcjonowanie mózgu w aspekcie powstawania emocji
  • Jak wspomagać działanie układu limbicznego
  • Jak wspomagać działanie kory przedczołowej
  • Dieta wspomagająca pracę mózgu
  • Czterodniowy trening pozytywnych emocji
  • Kotwiczenie pozytywnych emocji

MODUŁ II. Umiejętne postępowanie ze stresem
Stres pozytywny mobilizuje do działania i wywołuje pozytywne napięcie. Stres negatywny jest poważnym zagrożeniem dla właściwego funkcjonowania człowieka i stanowi jedno z głównych źródeł zapadalności na choroby. W module II uczestnicy treningu pogłębią swoją wiedzę na temat pojęcia stresu – wypełnią kwestionariusz diagnostyczny pozwalający określić indywidualny styl emocjonalnego reagowania na stres, dowiedzą się, jak przebiega stres w organizmie, jakie mogą być jego następstwa, jakie są jego objawy. Poznają skuteczne metody obniżania stresu negatywnego oraz strategię długofalowego treningu osiągania stanu wewnętrznego spokoju.

Zagadnienia:

  • Pojęcie stresu. Objawy i następstwa występowania stresu
  • Przebieg reakcji stresowej
  • Styl emocjonalny – indywidualny sposób reagowania na sytuacje stresową
  • Jak wykorzystać energię stresu na własną korzyść
  • Metody szybkiego zmniejszania stresu negatywnego

MODUŁ III. Kryzysy emocjonalne i stany depresyjne
W ciągu całego życia spotykają nas w mniejszym lub większym stopniu różne rodzaje kryzysów emocjonalnych. To, że coś jest kryzysem, to najczęściej kwestia naszej interpretacji sytuacji. Aby właściwie „przepracować” każdy kryzys, potrzebujemy wiedzy na temat: jego przyczyn powstania i przebiegu, dynamiki kryzysu, różnic indywidualnych w powstawaniu i przeżywaniu kryzysu, stylów radzenia sobie z kryzysem, oraz tego, jak podejść do przeżytego kryzysu, aby prowadził on do rozwoju. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, również, jak rozpoznawać stany depresyjne, i jak pomagać sobie i innym w wychodzeniu z depresji.
W tym module zajmiemy się również problemem wypalenia zawodowego (uczestnicy wykonają test diagnostyczny) – tym, czym jest, jakie są konsekwencje jego występowania, w jaki sposób go rozpoznać, i w jaki sposób się nim zająć.

Zagadnienia:

  • Czym jest kryzys emocjonalny i jakie są jego rodzaje
  • Dynamika kryzysu
  • Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys
  • Różnice indywidualne w powstawaniu i przeżywaniu kryzysu (typy temperamentu, płeć psychologiczna)
  • Skuteczne i nieskuteczne style radzenia sobie ze stresem w kryzysie
  • Konstruktywne podejście do następstw kryzysów emocjonalnych
  • Jak pomagać sobie i innym w stanach depresyjnych
  • Wypalenie życiowe i zawodowe – przyczyny, symptomy, pomoc

MODUŁ IV. Wartości i cele, czyli jak radzić sobie z brakiem motywacji do działania
Stres często jest generowany niemożnością osiągania ważnych życiowych celów. Główną przyczyną takiego stanu jest brak wiedzy o tym, co dla każdego z nas jest najważniejsze (jakie, są nasze wartości osiowe i cele nadrzędne) oraz niewłaściwe wyznaczanie i formułowanie celów. Wiąże się to z brakiem motywacji do działania, determinacji i wytrwałości.

Zagadnienia:

  • Prawda i mity o motywacji -czym jest motywacja i jakie są jej rodzaje
  •  Jak działa prawo Yerkesa –Dodsona w aspekcie motywacji
  •  Czym są nasze wartości osiowe i jak je rozpoznać
  •  Jak odnajdywać cele nadrzędne w danym momencie życia i właściwie zaplanować ich realizację
  •  Umysł racjonalny a umysł emocjonalny, czyli jak pogodzić świadomą i nieświadomą część umysłu, aby wspomagały nasze działania na drodze do osiągnięcia celu
  •  Trzy najskuteczniejsze techniki wzmacniania motywacji do działania

Cena: 1450 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl