fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie zmianą – zarządzanie postawami pracowników w okresie zmiany

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Nie jest trudno uzyskiwać dobre rezultaty, gdy wokół wszystko kwitnie, a ludzie pełni są optymizmu. Prawdziwy egzamin nadchodzi, gdy firma musi funkcjonować w sytuacji stagnacji, rosnących wymagań i niepewności. Szczególnie boleśnie odczuwamy to w tzw. trudnych czasach recesji. Niemal każda organizacja podkreśla wówczas znaczenie takich cech – jak „efektywność”, „orientacja biznesowa” czy „nastawienie na działanie”. Problem polega jednak na tym, że łatwiej jest ogłosić potrzebę wykazywania się tymi kompetencjami niż je posiąść. Z drugiej strony istnieje też pułapka polegająca na wdrażaniu przeróżnych systemów mających na celu zmianę zachowań i postaw kadry menedżerskiej, koniecznych aby firma mogła przetrwać na rynku. Natomiast według ekspertów od przywództwa aż 70% wszystkich inicjatyw zmiany nie udaje się. Podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu nowych rozwiązań w wielu organizacjach jest, wg badań, brak systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej „ludzkim” aspektem. Dlatego coraz częściej poszukiwane są możliwości rozwoju kompetencji w zakresie kierowania firmą w okresie transformacji, gdyż, jak pokazuje praktyka rynkowa, kompetencje te stały się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo ma wybór: albo świadomie kierować procesami, które i tak są nieuchronne, albo pozwolić, by zmiany działy same, unosząc firmę w nieznanym kierunku.

Cel szkolenia:
– Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
– Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
– Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą
– Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany małokorzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
– Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania zmianą.

Przykładowe metody szkoleniowe:
– Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
– Dyskusje moderowane
– Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych
– Działania w grupach zadaniowych
– Kwestionariusz diagnostyczny.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczenia narzędzi, które potem będzie mógł wykorzystać w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1
Moduł 1. Zmiany są nieuniknione – otwartość na zmiany
– Cena i skutki zaprzepaszczonych zmian – jak utrzymywanie status quo może wpłynąć na losy firmy i pracowników, np. utratę przewagi konkurencyjnej, malejący udział w rynku, stracone potencjalne zyski, pogłębianie luki kompetencyjnej pracowników.
– Firmowe „dzisiaj” a firma marzeń pracowników – porównanie realnego i idealnego obrazu przedsiębiorstwa – otwarcie na zmiany.
Moduł 2. Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników – zarządzanie oporem względem zmiany
– Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją – etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy.
– „Rów zmiany”– trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym.
– Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.
– Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”.
Moduł 3. Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian
– Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania.
– Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników.
– Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania (Szeregowi pracownicy, Oponenci, Agenci Zmiany)
– Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów.
Moduł 4. Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji – podsumowanie pierwszego dnia warsztatu
– Jakie zmiany są niezbędne w firmie – diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i zakresu pożądanych/planowanych zmian w zakresie zarządzania.
– Analiza potencjalnych sytuacji kryzysowych w organizacji.
– Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany, zjawisko bezpiecznych iluzji i ich ograniczanie.
– Badanie przyczyn i analiza zaistniałego kryzysu – opracowanie wniosków na przyszłość.
– Kiedy wprowadzać zmiany – sposoby identyfikowania przesłanek warunkujących konieczność przeprowadzenia transformacji w firmie.

Dzień 2
Moduł 1. Diagnoza predyspozycji indywidualnych pracowników do pracy w sytuacji zmiany
– Różne reakcje na zmianę i ich uwarunkowania.
– Rozumienie i doczytywanie zachowań innych w oparciu o analizę temperamentu.
– Typy nieskutecznych uczestników zmian – osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się nowemu.
– Zrozumienie procesu, jako sposób na radzenie sobie z reakcją własną i współpracowników.
– Sposoby modyfikowania zachowań i postaw, aby zapewnić powodzenie zarówno dla nas samych jak i dla procesu.
– Rozumienie własnych reakcji w relacjach z pracownikami.
Moduł 2. Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi – techniki komunikacji i perswazji w okresie zmiany
– Przygotowanie pakietu komunikacyjnego: zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
– Przeciwdziałanie barierom w komunikacji
– Reagowanie na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań.
Moduł 3. Zmiany są nieuniknione – rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych
– Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji – cykl rozwoju organizacji wg Greinera.
– Najnowsze trendy w zarządzaniu i możliwe źródła zmian w przedsiębiorstwach – wprowadzenie do problematyki zmian we współczesnym biznesie.
Moduł 4. Jak przeprowadzić siebie i innych przez zmianę – podsumowanie
– Rola managera/lidera we wdrażaniu zmian: najczęstsze błędy i dobre praktyki.
– Wpływ postawy managera na motywację pracowników w zmianie.
– Sposoby modyfikowania zachowań i postaw swoich i współpracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników.
– Zebranie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, dyskusja.

ZAKOŃCZENIE WARSZTATU ZADANIEM ROZWOJOWYM

Materiał dodatkowy
– Pigułki wiedzy z obszaru Zarządzania zmianą.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl