fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie zespołem

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Jak z grupy indywidualistów zrobić zespół i sprawić aby efektywnie działał?

Cel: kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania zespołem.

Metody: aktywne tj. ćwiczenia, dyskusja, symulacje, gry, nagrywanie kamerą.


Plan szkolenia

1. Zanim zaczniesz – przygotuj się czyli grupa a zespół

• kiedy grupa ludzi zaczyna być zespołem?
• normy grupowe i spójność grupy
• stadia rozwoju zespołu, zasady pracy
• dlaczego warto współpracować w zespole?
• zarządzanie różnorodnością wiekową w zespole – bariery

Ćwiczenia:
– jak z grupy ludzi zrobić efektywny zespół – case na przebieg wszystkich etapów rozwoju zespołu – dyskusja

2. Jeśli już zaczęliśmy – słów kilka o współpracy w zespole

• role pełnione w zespole (przygotowanie do zarządzania talentami) – diagnoza mojego zespołu
• diagnoza własnej roli w zespole,
• cechy efektywnych zespołów
• diagnoza problemów występujących w pracy zespołowej – pułapki „czyhające” na menedżera i członków zespołu
• jak kreować odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych celów
• lider i jego rola w zespole
• destruktywni członkowie zespołu – przyczyny zachowań i sposoby reakcji

Ćwiczenia:
– test na pełnienie ról zespołowych
– trening – od grupy do zespołu – gra zespołowa, omówienie gry, komentarze dotyczące oceny wszystkich członków poszczególnych zespołów (każdy ocenia każdego – ocena tylko do wiadomości ocenianych)

3. Aby komunikacja nie była barierą w działaniu…

• jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z pracownikami?
• prowadzenie trudnych rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, informacja zwrotna;
• techniki asertywnego argumentowania i przekonywania innych,
• rozpoznawanie manipulacji i umiejętność obrony przed manipulacją ze strony innych
• budowanie zaufania zespołowego – zwiększanie efektywności zespołu

Ćwiczenia:
– test na styl komunikacyjny, omówienie testu, wykazanie słabych i mocnych stron uzyskanych wyników, wskazanie możliwości poprawy tych czynników, które zwiększają efektywność kontaktów z pracownikami
– symulacja kilku sytuacji rozmów z pracownikami (kierownik – grupa, kierownik – pracownik) – kamera
– case o pracowniku, który nie osiąga stawianych przed nim celów i zaprzecza realności oceny kierownika – jak przekazywać konstruktywna krytykę

4. Moje miejsce, moja rola czyli menedżer w zespole
• budowa zaufania i autorytetu – ukryte mierniki efektywności i sprawności zespołu
• cechy osobowości menedżera – składowe stylu kierowania zespołem
• identyfikacja własnego stylu czyli co zrobić z posiadaną wiedzą
• styl kierowania zespołem jako sposób na zwiększenie motywacji – sposoby oddziaływania na pracowników w zespole
• jak umiejętnie współpracować z zespołem pracowników?
• wykorzystanie procesów grupowych w zarządzaniu zespołem.
• narzędzia menedżerskie czyli kultura organizacyjna a funkcjonowanie zespołu

Ćwiczenia:
– case na problem zaufania w zespole i integracji zespołowej
– podanie i przećwiczenie narzędzi wzmacniających kulturę organizacyjną

5. Motywy wewnętrzne i motywy zewnętrzne czyli w jaki sposób motywować pracowników?

• jakie wartości i czynniki motywują pracowników waszego zespołu?
• czym jest motywacja wewnętrzna i jak ją podtrzymywać?
• pozamaterialne sposoby motywowania – identyfikacja potrzeb personelu;
• budowanie autorytetu, czyli jak rozdzielić relacje zawodowe i osobiste

Ćwiczenia:
– mini test motywacyjny – orientacja na cel czy na problem, dyskusja – co mogą oznaczać wyniki dla zespołu i samego menedżera
– case – co motywuje do pracy – pozamaterialne sposoby motywowania – kiedy działają efektywnie, co w organizacji je warunkuje

6. Wpływ kierownika na strukturę i funkcjonowanie zespołu:
• nieformalny lider czyli „gwiazda” w zespole – korzyści i zagrożenia dla szefa i zespołu
• własny przykład przełożonego jako czynnik wpływający na spójność i działanie zespołu
• blokujące zachowania w zespole i ich eliminowanie (obniżanie wartości występowania)
• typowe przejawy przesuwania odpowiedzialności przez pracownika i sposoby reagowania szefa
• sposoby budowanie autorytetu i wzmacniania zaufania do szefa
• rozwijanie u pracownika samodzielności w rozwiązywaniu problemów.
• monitoring i wsparcie mentorskie pracowników pokolenia „y” i „3c”.

Ćwiczenia:
– techniki zwiększające umiejętności reakcji w powyższych sytuacjach – ćwiczenia

7. Mamy inne zdanie czyli konflikty w zespole:

• przyczyny konfliktów i typologia konfliktów
• metody i pseudo-metody rozwiązywania konfliktów: współpraca mimo konfliktu
• zmiana pozycji percepcyjnej: ja i ty,
• kooperacja jako najwłaściwszy styl rozwiązywania konfliktów

Ćwiczenia:
– autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów, jego zalety i wady
– konflikt w zespole – case na problem konfliktu w zespole omawiający zwiększanie i spadek efektywności pracy – czynniki wpływu i efekty.

8. Podsumowanie szkolenia

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl