Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie wynagrodzeniami

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Opis warsztatu:

Zarządzanie wynagrodzeniami jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania nie tylko zasobami ludzkimi, ale również w całej organizacji. Dzieje się tak dlatego, że większość kosztów przedsiębiorstwa stanowią właśnie wynagrodzenia pracowników. W jaki sposób tworzy kompleksowe systemy płacowe aby z jednej strony wspierały strategię firmy motywując pracowników do realizacji wyznaczonych przez nią celów a z drugiej strony spełniały oczekiwania zatrudnionych w niej ludzi.

Cele warsztatu:

Celem warsztatu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnej:
– analizy mocnych i słabych stron funkcjonującego w organizacji systemu wynagrodzeń
– zaprojektowania efektywnego systemu wynagrodzeo w organizacji
– konstruowania oraz wykorzystywania w praktyce wartościowania stanowisk pracy oraz kompetencji pracowników
– oceny efektów pracy oraz kompetencji pracowników poprzez MBO oraz profilowanie kompetencji
 
Dla kogo:
Do udziału w warsztacie zapraszamy pracowników działów personalnych – specjalistów i menedżerów HR, menedżerów działów handlowych oraz właścicieli firm od małych po międzynarodowe korporacje.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie:
  • Powitanie uczestników i przedstawienie się trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia oraz korzyści z udziału w nim
  • Rewizja oczekiwań uczestników
  • Kontrakt szkoleniowy
 2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu wynagrodzeniami oraz dyrektywy ogólne przy tworzeniu systemu wynagrodzeń:
  • Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, wynagrodzenie stałe i zmienne, bodźce krótko i długoterminowe, beneficja czyli świadczenia dodatkowe
  • Funkcje i rola wynagrodzeń w kontekście strategii organizacji
  • Osiem zasad motywowania poprzez wynagrodzenia
  • Dyrektywy ogólne i prawdy podstawowe przy tworzeniu systemu wynagrodzeń
  • Pakietowe systemy wynagrodzeń a pozyskanie, motywowanie i utrzymanie pracowników
 3. Wartościowanie stanowisk pracy:
  • Rola i miejsce wartościowania stanowisk w procedurze projektowania systemu wynagrodzeń
  • Dobór metod i zasady realizacji projektu wartościowania stanowisk
  • Technika analityczno-punktowa
 4. Wartościowanie kompetencji:
  • Wartościowanie stanowisk a wartościowanie kompetencji
  • Metoda Haya
 5. Ocena kompetencji i efektów pracy a system wynagrodzeń:
  • Ocenianie oparte na zarządzaniu poprzez cele MBO
  • Profilowanie kompetencji – wskaźniki i poziomy
 6. System wynagrodzeń dla działu sprzedaży:
  • Składniki wynagrodzeń handlowców, telemarketerów i doradców klienta
  • Budowa systemu wynagrodzeń dla działu sprzedaży
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy przy budowie systemu wynagrodzeń dla działu sprzedaży
 7. Zarządzanie procesem podwyżkowym:
  • Kompetencje kryterium podwyżek płac
  • Podwyżki a osiąganie celów
  • Tabele płac a zarządzanie podwyżkami
 8. Zakończenie szkolenia:
  • Powtórzenie najważniejszych treści szkoleniowych
  • Runda informacji zwrotnych na temat szkolenia
  • Ewaluacji szkolenia
 
Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
– odróżnić kluczowe pojęcia i zagadnienia związane z zarządzaniem wynagrodzeniami
– dokonać wartościowania stanowisk pracy oraz wartościowania kompetencji
– zbudować system oceny kompetencji poprzez MBO oraz profilowanie kompetencji
– stworzyć skuteczny system wynagrodzeń dla działu sprzedaży.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl