fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, dochodzimy do oceny jego efektywności.

Cel szkolenia:
– przeanalizowanie procesów związanych z rozwojem zawodowym pracowników, ujętych w polityce firmy oraz skonfrontowanie ich z innymi efektywnymi rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku
– dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej oraz do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
– rozwój kompetencji działu szkoleń.

Uczestnicy:
Pracownicy działu szkoleń, osoby zajmujące się analizą potrzeb szkoleniowych, oceną efektywności szkoleń, zarządzaniem szkoleniami w firmie.

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:
– Nauczą się badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy,
– Nauczą się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń,
– Przeanalizują procesy związane z rozwojem zawodowym pracowników, ujęte aktualnie w polityce firmy oraz skonfrontują je z innymi efektywnymi rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku
– Otrzymają przykłady narzędzi stosowanych w procesie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowcy, oraz w procesie badania efektywności szkoleń.

Program
Moduł 1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?
– Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
a. Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
b. Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
c. Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
– Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
– Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich
– Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.
Moduł 2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
– Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
– Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
– Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
– Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
– Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
– Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
– Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.
Moduł 3. Planowanie i budżetowanie szkoleń
– Zasady konstruowania planu i budżetu szkoleń
 – Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
Moduł 4. Ocena i ewaluacja szkoleń
– Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a,
– Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
– Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
– Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
Moduł 5. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
– Przeanalizowanie procesów związanych z rozwojem zawodowym pracowników, ujętych w polityce firmy oraz skonfrontowanie ich z innymi efektywnymi rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku
– Procedura zarządzania szkoleniami – dokument wzorcowy wraz z narzędziami – materiał dodatkowy
– Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych – materiał dodatkowy.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl