fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie projektami

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
Zapewne każda osoba mająca styczność z realizacją projektu zetknęła się z problemem przekroczenia czasu, niewystarczających zasobów, niedotrzymania parametrów jakościowych czy też nieoszacowanego budżetu projektu. Mimo coraz lepszych narzędzi i technik wspomagających różne obszary zarządzania podczas realizacji projektów obserwujemy poważne problemy stawiające często pod znakiem zapytania zasadność całego przedsięwzięcia. Zapoznanie się ze specyfiką pracy projektowej, oraz poznanie podstawowych narządzi związanych z zarządzaniem projektami, pozwoli na zwiększenie ich efektywności, co przyczynić się może do rozwoju całej organizacji.

SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI
– pracujesz lub planujesz pracę w środowisku projektowym
– zarządzasz projektami
– jesteś zainteresowany efektywnymi technikami zarządzania

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
· będziesz potrafił zdefiniować mierzalne kryteria oceny projektu
· poznasz zasady określania i przeciwdziałania ryzykom w projekcie
· dowiesz się jak zwiększyć efektywność realizowanych projektów
· poznasz narzędzia, które pomogą Ci w sprawnych zarządzaniu poszczególnymi zadaniami w projekcie jak i całym projektem

PROGRAM SZKOLENIOWY
I. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
Uczestnicy poznają podstawowe cechy projektu, oraz zapoznają się ze specyfiką pracy projektowej
– definicja projektu jako złożonego przedsięwzięcia
– omówienie zasad definiowania celów i mierników ich realizacji
– definicja głównych ról w zespole i ich funkcji
– omówienie poszczególnych faz pracy projektowej
– omówienie roli komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na powodzenie projektu

II. Przygotowanie projektu
Uczestnicy zapoznają się „krok po kroku” z poszczególnymi etapami wdrażania projektu w organizacji, dowiedzą się, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, aby jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych zdefiniować i ograniczyć przyszłe ryzyka.
– definicja zakresu projektu
– omówienie technik analizy interesariuszy i ich wpływu na zakres projektu
– metody identyfikacji zdarzeń ryzyka
– techniki analizy jakościowej i ilościowej ryzyka
– dekomponowanie projektu, czyli tworzenie tzw. WBS (Work Breakdown Structure)
– metody szacowania kosztów w projekcie

III. Planowanie projektu
Uczestnicy poznają narzędzia przydatne do zaplanowania i późniejszej kontroli realizacji zadań w projekcie.
– definicja macierzy odpowiedzialności zadań w projekcie (tzw. RACI)
– zasady konstruowania diagramu sieciowego i ścieżki krytycznej
– praca z harmonogramem belkowym (Gantt’a), oraz jego wykorzystanie w celu przeciwdziałaniu konfliktom zasobów w projekcie

IV. Realizacja projektu i jego zamknięcie
Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie zarządzać realizacją projektu, aby ten ukierunkowany był na osiągnięcie założonych rezultatów, oraz jak skutecznie kontrolować budżet i termin.
– sposoby zarządzania zespołem projektowym ukierunkowane na cel projektu
– definicja „wartości uzyskanej” (Earned Value), oraz techniki zarządzania projektem z jej wykorzystaniem w celu wczesnego reagowania na odchylenia budżetu
– omówienie głównych wskaźników związanych z Earned Value i ich wykorzystanie w zarządzaniu czasem i finansami w projekcie
– omówienie sposobów zamknięcia projektu i określania stopnia zrealizowanych celów

METODY SZKOLENIOWE
– warsztaty
– miniwykłady
– Case study

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl