fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie projektami – przegląd metodyk (PMI, PRINCE2, Agile, IPMA, Rup, SixSigma)

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych a także zrozumienie różnic pomiędzy głównymi metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru.

Adresaci szkolenia:

  Średni i wyższy szczebel kierowniczy, menadżerowie działów HR oraz działów szkoleń i rozwoju, kierownicy projektów.

 

Program

 1. Co to jest projekt i dlaczego nim zarządzamy?
  • Czym jest projekt według różnych definicji
  • Ryzyko projektowe
  • Ograniczenie zasobów
  • Cykl życia produktu
  • Piramida zarządzania
  • Dlaczego projekty się nie udają?
 2. Przegląd metodyk projektowych:
  • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
  • Procesy PMI
  • Procesy PRINCE2
  • Manifest Agile
  • Podstawy RUP, SixSigma, IPMA
 3. Podstawy zarządzania:
  • Cykl Deminga
  • Proces uczenia się
  • Zarządzanie zmianą
  • Struktura organizacyjna
 4. Podstawowa pojęcia projektowe:
  • Uzasadnienie biznesowe
  • Interesariusze projektu
  • Cel i Zakres projektu
  • Technika SMART
  • Zasada Pareto
  • Kaizen
  • Macierz Kompromisów
  • Piramida Priorytetów
  • Burza Mózgów
  • Test Windowy
 5. Planowanie projektu:
  • Struktura Podziału Pracy
  • Diagram Sieciowy
  • Kryteria sukcesu projektu
 6. Zarządzanie czasem:
  • Harmonogramowanie
  • Szacowanie
 7. Zarządzanie zespołem:
  • Nakładanie się struktur zarządzania
  • Macierz RACI
  • Histogram obciążenia
  • Leadership
  • Piramida Maslowa
  • Teoria McGregora
  • Proces grupowy
 8. Pozostałe zagadnienia:
  • Budżet projektu
  • Rezerwy
  • Techniki kontroli
  • Kroki zarządzania ryzykiem
  • Wycena ryzyka
  • Zarządzanie jakością w projekcie
  • Techniki jakościowe
  • Komunikacja formalna
  • Komunikacja nieformalna
  • Zakończenie projektu
  • Gromadzenie doświadczeń

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl