fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie produktem (product management).

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

„…. Zarządzanie produktem (product management) to zbiór czynności pracy product managera i /lub kierownika ds. marketingu obejmujące: analizy marketingowe asortymentu, kanałów dystrybucji, działań promocyjnych, cen, przychodów ze sprzedaży produktów, zyskowności produktów, potrzeb segmentów klientów w celu wyznaczenia strategii rozwoju produktu bazującej na zdefiniowanych lukach/ niszach.”
 

Opinie uczestników szkolenia

1. Profesjonalnie prowadzone zajęcia:

 • trener – doświadczenie w praktyce i teorii
 • zajęcia-urozmaicone, teoria przeplatana z praktyką; mała grupa
 • materiały- przejrzyste, uzupełniane na bieżąco podczas zajęć

2. Co wniosło szkolenie?

 • ubrało dotychczasową praktykę w sensowne ramy teoretyczne, które na pewno pomogą w przyszłości lepiej zaplanować moją pracę
 • dostarczyło wiele narzędzi i gotowych planów działania w obszarze w jakim porusza się product manager

 

Program szkolenia

1. Proces zarządzania produktem

 • z jakich etapów się składa
 • definiowanie celów w poszczególnych etapach
 • rola i cele product managera w poszczególnych etapach
 • jaki wpływ na sukces rynkowy produktów mają poszczególne etapy

2. Analiza SWOT firmy – opis bieżącej sytuacji firmy w branży

 • produkty, kanały dystrybucji, półki cenowe, strategie cenowe
 • klienci i segmenty klientów
 • oczekiwania i potrzeby klientów/segmentów klientów
  popyt na produkty/usługi
 • główni gracze na rynku i ich przewagi konkurencyjne

3. Przygotowanie planu marketingowego

 • opis rynku – branża, kategorie produktowe, konkurencja
 • produkt – cechy, unikalne zalety, korzyści dla klienta
 • dystrybucja – sposoby dotarcia do klienta (bezpośrednie i pośrednie)
 • promocja – przekazy, kanały komunikacji, narzędzia komunikacji
 • cena – strategia cenowa, zmiany cen, reakcje na zmiany cen
 • przychody – stałość zmienność przychodów (sezonowość, reakcje na sezonowość)
 • analiza SWOT – mocne i słabe strony nowego produktu, szanse i zagrożenia z otoczenia dla nowego produktu
 • budżet wejścia na rynek – warianty/scenariusze budżetowe
 • rachunek zysków i strat – ile zarobimy na nowym produkcie

4. Zdefiniowanie parametrów nowego produktu

 • MRD – Marketing Requirements Document

5. Monitorowanie procesu NPD (New Product Development)

 • etapy procesu NPD
 • definiowanie celów w poszczególnych etapach
 • rola i cele product managera w poszczególnych etapach
 • wpływ poszczególnych etapów na sukces rynkowy nowego produktu

6. Przygotowanie perswazyjnej komunikacji

 • język korzyści w komunikacji B2B (Business to Businnes) i B2C (Business to Consumer)
  cechy skutecznego mediaplanu

7. Szkolenia zespołu sprzedażowego

 • cykl Kolba – proces nauki dorosłych
 • system 4MAT Berenice McCarthy
 • konspekt szkolenia

8. Dostarczanie produktów wygrywających na rynku

 • cechy HITU rynkowego
 • dlaczego niektóre produkty ponoszą niepowodzenie rynkowe

9. Wsparcie działu sprzedaży/handlowego – gorące telefony

 • bank danych/materiałów: niezbędny pakiet informacji i materiałów dla sprzedawców
 • waga i znaczenie poszczególnych informacji i materiałów w procesie sprzedaży

10. Ewaluacja

 • analiza ilościowa
 • analiza jakościowa

Prowadzący:

Trener-praktyk z 13 letnim doświadczeniem biznesowym i blisko 6 letnim doświadczeniem szkoleniowym. Posiada doświadczenie korporacyjne oraz pracy i współpracy z polskimi przedsiębiorstwami o różnym poziomie rozwoju. Specjalizuje się w zakresie: wyznaczania kierunków rozwoju i programów ich realizacji, opracowywania planów promocji i ich wdrażania, tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji, opracowywania koncepcji nowych produktów i ich wprowadzania na rynek, tworzenia i utrzymywania trwałych relacji z klientami. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń.
 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl