fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zabezpieczenie ładunków z elementami przewozu produktów ADR w transporcie. Eliminacja szkód i wymogi prawne

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Beneficjentem  proces przewozu jest  Klient-Dostawca i Odbiorca. W procesie często uczestniczy podmiot załadowczy  czy spedytor to za prawidłowy przewóz a w szczególności zabezpieczenie towarów odpowiada  Kierowca i Przewoźnik pod nadzorem Klienta –Magazyn. To na nich spada odpowiedzialność za powstałe szkody czy „wyważenie” samochodu To oni mogą być obciążeni wielotysięcznymi  karami a nawet odpowiedzialnością za katastrofę w ruchu lądowym. Ocenia się że nawet 25% wypadków samochodów ciężarowych związanych jest z niewłaściwym zabezpieczeniem ładunku. Nawet gdy przewożona jest tzw jednostka transportowa  bez szczegółowej identyfikacji to obowiązkiem przewoźnika jest takie jej zabezpieczenie aby w procesie nie mogły powstać szkody i zagrożenia dla produktu i ludzi. A odpowiedzialność wielokrotnie wzrasta gdy mówimy o produktach z grupy ADR. Ważne jest przestrzeganie 10 przykazań właściwego zabezpieczenia ładunku (produktu) .

Celem tego szkolenia jest pokazanie jak optymalizować  i wykorzystywać różne  sposoby  zabezpieczenia  towarów w procesie transportu aby minimalizować potencjalne szkody transportowe. Szkolenie pokaże również jak rozkładają się wymogi i odpowiedzialność na różnych uczestników transportu wg obowiązujących przepisów prawnych jak  Prawo Przewozowe , Konwencja CMR, Incoterms 2010 i umowa ADR.

Szkolenie da podstawy aby stworzyć klarowny system wymogów, instrukcji i procedur od kierowcy oraz koordynatorów ze strony Klienta (magazyn) który pozwoli  być w zgodzie z przepisami  i wymogami klienta.  Ważne jest aby przyjęte rozwiązania i procedury  były skuteczne  w unikaniu szkód i realizacji wzajemnych oczekiwań i wymogów. W szkoleniu zagadnienia będą omawiane na podstawie przykładów praktycznych i wsparciu prezentacji multimedialnej.


I. PROCES TRANSPORTU MUSIMY CZY CHCEMY UCZESTNICZYĆ W PROCESIE PRZEWOZU

 1. Współpraca z Klientem, Zlecenie spedycyjne czy Umowa logistyczna jako efekt myślenia całościowego o zapewnieniu bezpieczeństwa towarów w tym ładunków ADR,
 2. Podstawowe zasady przewozu i załadunku towarów. Ograniczenia systemowe w zakresie wagi i wymiarów,
 3. Różne zakresy działania w usłudze transportu – jak osiągnąć efekt synergii ale jednocześnie doprecyzować odpowiedzialność za zabezpieczenie produktów zarówno po stronie Kierowcy jak i magazynu ,
 4. Klient,Magazyn, Spedytor, Przewoźnik i Kierowca obowiązki i prawa stron w uzgodnieniach i zapisach umowy,

 

II. OPTYMALIZACJA RYZYKA  W  PROCESIE ZAŁADUNKU I PRZEWOZU PRAKTYKA  A WYMOGI PRAWNE 

 1. Dlaczego pojazdy nie są z gumy? Optymalizacja wagowa i przestrzenna zgodnie z wymogami  Klientami (Magazynu) i ograniczeniami prawnymi,
 2. „My Kierowcy wielkich TIR-ów” fizyka a sposób załadunku pojazdów – jak uniknąć strat „ z własnej  kieszeni” i w jakości transportowanego produktu,  
 3. Wymogi co do sposobu załadunku i transportu a podstawiany pojazd. 
 4. Elastyczność przestrzeni ładunkowej ( plandeka „firanka”, demontowane   elementy nadbudowy,  kosze paletowe itp.
 5. Istotne elementy w procesie przewozu ( konstrukcja , mocowania  )
 6. Odpowiedzialność przewoźnika w obsłudze około przewozowej – dokumentacja, zwrot palet itp.
 7. 10 przykazań prawidłowego zabezpieczenia ładunku,
 8. Zabezpieczanie ładunków standardowych (przewożonych na nośnikach paletowych ) oraz niestandardowych  gabarytowych   jednostek colii
 9. Ważne podstawy prawne w wymogach załadunku i zabezpieczenia towaru
 10. Ustawa Prawo przewozowe – transport krajowy zabezpieczanie i szkody,
 11. Konwencja CMR w transporcie międzynarodowym  zakres stosowania w  zakresie związanym z załadunkiem i zabezpieczeniem ,
 12. Zasady Incoterms  2010 a odpowiedzialność za powstałe szkody
 13. Ubezpieczenia: OC Przewoźnika i CARGO – jak je rozumieć i prawidłowo egzekwować  odszkodowania od  zakładów ubezpieczeń.
 14. Przewóz produktów z grupy ADR – odpowiedzialność magazynu i Przewoźnika
 15. Osprzęt mocujący –pasy , liny, stojaki, kliny, urządzenia specjalistyczne


III. NAJLEPSZE PRAKTYKI I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W
ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRODUKTU W TRANSPORCIE

 1. Outsourcing usługi transportu a elementy zabezpieczenia towaru – zapisy formalne w zleceniu i umowie współpracy,
 2. Omówienia przykładów prawidłowego i nieprawidłowego załadunku i zabezpieczenia pojazdów
 3. Zapisy zabezpieczające realizację uzgodnionych zadań –jak rozwiązywać problem na zasadzie uzgodnień, ugody i nie trafiać do sądu,
 4. Odpowiedzialność Przewoźnika a odpowiedzialność pojedynczego Kierowcy,
 5. Straty rzeczywiste i potencjalne mogące wystąpić przy złym zabezpieczeniu towarów przy załadunku

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl