fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Wynagrodzenia/Premie/Dodatki – co powinieneś wiedzieć?

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy o poszczególnych elementach i składnikach wynagradzania, zasadach ich funkcjonowania w praktyce. Uczestnicy otrzymają wytyczne, jak prawidłowo formułować zapisy w regulaminach wynagradzania (premiowania) oraz jak optymalnie dobierać dodatkowe składniki wynagrodzenia do kategorii stanowisk i wykonywanych zadań.  Ważnym elementem szkolenia będą kwestie dotyczące równego traktowania pracowników w zakresie płacowym oraz możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

PROGRAM

 1. Wynagrodzenie i jego elementy
 • Czym jest wynagrodzenie pracownika? – funkcje , cele, rodzaje wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatkowe składniki wynagrodzenia
  • gwarantowane przez przepisy kodeksowe (wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie z tytułu pracy w porze nocnej, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenia za przestój/gotowość do pracy, płatna usprawiedliwiona nieobecność w pracy
  • zapewniane przez pracodawcę (premie, prowizje, bonusy, nagrody)
 • Inne pozapłacowe elementy wynagrodzenia   
 1. Równe traktowanie w zakresie wynagradzania
 • Co oznacza „jednakowa praca lub praca o jednakowej wartości”
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji płacowej  pracowników – przykłady, orzecznictwo, (sytuacje problematyczne zgłaszane przez uczestników szkolenia)
 • Kiedy można ustalać różne wynagrodzenia pracownikom – przykłady i orzecznictwo (sytuacje problematyczne zgłaszane przez uczestników szkolenia)
 • Konsekwencje nierównego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzeń (prawne, finansowe)
 1. Zasady opracowywania regulaminów wynagradzania i premiowania
 • Premie uznaniowe a regulaminowe – jak tworzyć prawidłowe zapisy?
 • Jak zmienić zasady premiowania? Czy jednostronna zmiana regulaminu jest wystarczająca?
 • Jakie formy wynagradzania najbardziej motywują pracowników i zwiększają ich efektywność?
 1. Ochrona wynagrodzeń za pracę w praktyce
 • Wymogi dotyczące minimalnego wynagrodzenia a czas pracy
 • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • Zmiana warunków wynagradzania
 • Poufność wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia
  • potrącenie a tytuł wykonawczy
  • potrącenia obligatoryjne i dobrowolne                                                     

Pytania i dyskusja

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl