fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS®2020. Prawne i logistyczne aspekty.

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Skrócony opis szkolenia
Mnogość zjawisk i praktyk, ciągle postępująca decentralizacja handlu zagranicznego, różnice prawne, kulturowe i językowe stały się przyczyną opracowania międzynarodowych standardów w sferze transportu, ubezpieczeń, odbioru i kontroli towaru.
Praktyki i regulacje powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przyjmują postać zwyczajów, uzansów i formuł handlowych.

Formuły handlowe regulują obowiązki eksportera i importera w zakresie :
• organizacji transportu i dostawy towaru;
• sposobu podziału kosztów pomiędzy strony, związanych z transportem, ubezpieczeniem towaru i jego odprawami celnymi;
• określeniem momentu przejścia ryzyka związanego z towarem ze sprzedającego na kupującego.
Najbardziej znane i powszechnie stosowane w praktyce handlowej są reguły Incoterms (International Commercial Terms). Mają one za zadanie usuwanie wątpliwości, jakie pojawiają się przy wykonywaniu transakcji międzynarodowych.
Są przygotowane do stosowania w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych.
Aktualizacja zestawu reguł Incoterms następują co 10 lat. W chwili obecnej powszechnie stosowany jest zestaw reguł INCOTERMS®2010. We wrześniu 2019 Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC, International Chamber of Commerce) ogłosiła nowy zestaw reguł INCOTERMS®2020, które mają być stosowane od 01.2020 przez kolejne dziesięć lat.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z międzynarodowymi uzansami i regułami stosowanymi w transakcjach handlu zagranicznego, omówienie podstawowych zasad formuł Incoterms®2020, porównanie do wersji Incoterms®2010, określających obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego w zależności od bazy sprzedaży towaru, uzgodnionej w transakcji zagranicznej pomiędzy stronami.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla logistyków, handlowców, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

Ramowy program szkolenia
W zakresie tematycznych szkolenia dot. zwyczajów i uzansów handlowych zawarte są takie elementy jak:
– Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe.
– Międzynarodowa Izba Handlowa ICC i jej rola w handlu międzynarodowym.
– Czym są a czym nie są reguły Incoterms.
– INCOTERMS®2020 jako element międzynarodowej umowy handlowej.
– Dostawa, ryzyko i koszty w regułach INCOTERMS®2020
– Warianty i modyfikacje reguł Incoterms
– Zasadnicze różnice pomiędzy regułami INCOTERMS®2020 a INCOTERMS®2010.
– Pojęcie głównej drogi przewozu w INCOTERMS.
– Zasady wyboru gestii transportowej.
– Gestia ubezpieczeniowa.
– Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS®2020
  – reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu;
  – reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu morskiego i wodnego śródlądowego).
Ćwiczenia.
Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Cena: 690 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl