fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS®2010

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)


1. Wstęp – warunki dostaw INCOTERMS jako składowa umowy sprzedaży

– podstawowe elementy umowy sprzedaży,
– prawo stosowane w międzynarodowych umowach handlowych;
– Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z dnia 11 kwietnia 1980 r.) i jej stosowanie w umowach międzynarodowych;
– obowiązki stron umowy, klauzule w umowach międzynarodowych;
– okoliczności zwalniające strony z zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy.

2. Terminologia i zasady reguł handlowych INCOTERMS®2010.
Analiza poszczególnych formuł
– podstawowe zasady reguł handlowych
– Pojęcie głównej drogi przewozu w INCOTERMS
– Bazowe formuły: loco i franco
– Obowiązki sprzedającego i kupującego w zależności od bazy sprzedaży
– Obowiązki w zakresie gestii transportowej i ubezpieczeniowej

3. Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS®2010
1) REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU
EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
FCA FREE CARRIER
(DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
(PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
DAT DELIVERED AT TERMINAL
(DOSTARCZONY DO TERMINALU)
DAP DELIVERED AT PLACE
(DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)

2) REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO
FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)

Omówienie zagadnień związanych z regułami Incoterms®2010 w zakresie
– miejsca i termin dostawy,
– sposoby opakowania i oznakowania towaru,
– procedur uzyskiwania wymaganych licencji (eksportowych i importowych), upoważnień, zezwoleń,
– innych formalności,
– wyboru gałęzi transportu i obowiązku zawarcia umowy przewozu w transporcie międzynarodowym,
– obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w transporcie zasadniczym (reguły CIP i CIF),
– ustalenia punktu przejścia ryzyka i kosztów dostawy ze sprzedającego na kupującego,
– obowiązku dokonania odprawy celnej wywozowej i przywozowej.

3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Ćwiczenia w zakresie prawidłowego wyboru bazy dostawy z punktu widzenia optymalnej realizacji transakcji eksportowej i importowej.
Ćwiczenia w zakresie przeprowadzenia wstępnej kalkulacji ceny eksportowej w zależności od wybranej bazy dostawy wg Incoterms®2010.
Ocena opłacalności transakcji eksportowej na podstawie analizy porównawczej kalkulacji wstępnej i końcowej.

 

PROWADZĄCY

Sergiusz Kuczyński – Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. 

Szkoleniowiec, wykładowca na studiach „Handel Zagraniczny”, „Nowoczesne techniki zarządzania produkcją” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz studiów Menedżer Logistyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Wieloletni wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie na kierunku Logistyka. 

Trener prowadzący zajęcia przygotowujące do certyfikacji kwalifikacji zawodowych (Logistyk/spedytor) wg systemu VCC. Posiada certyfikat European Senior Logistician (ESLog) Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków, ELA. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. 

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

 

Cena: 690 pln + 23% VAT

Kontakt

Beata Urbanek
tel. 517 500 788
tel. 22 378 26 82
beata.urbanek@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl