fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Wartościowanie stanowisk pracy oraz kompetencji

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Opis warsztatu:

Ogólnym celem procesu wartościowania jest wycena pracy na poszczególnych stanowiskach funkcjonujących w organizacji. Pamiętać jednak należy, że patrzenie na wartościowanie tylko przez pryzmat ustalania siatki płac jest wielką stratą dla każdej firmy. Wartościowanie stanowi przecież podstawę polityki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji dzięki funkcjom: komunikacyjnej, motywacyjnej a nawet promocyjnej poprzez działania z zakresu employer brandingu. Wartościować można nie tylko stanowiska, ale również kompetencje niezbędne do efektywnej pracy w danej roli zawodowej. Wiąże się przez to nierozerwalnie z kluczowymi elementami strategii każdego przedsiębiorstwa. Do projektu wartościowania warto wobec tego pochodzić z wielkim pietyzmem oraz uważnością, tak, aby spełnić jego wszystkie role – z korzyścią zarówno dla realizacji strategii firmy, jak i pracujących w niej ludzi. Co za tym idzie, szerokiej analizie należy poddać wybór metod wartościowania oraz wyselekcjonować techniki wartościowania tak, aby były one praktyczne i stanowiły skuteczny bodziec do rozwoju organizacji.

Cele warsztatu:

Celem warsztatu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnych działań w zakresie:

  • analizy mocnych i słabych stron funkcjonującego w organizacji systemu wynagrodzeń,
  • wyboru metod i technik wartościowania stanowiskowego,
  • zaprojektowania efektywnego systemu wynagrodzeń w organizacji opierającego się na wartościowaniu stanowiskowym,
  • oceny efektów pracy oraz kompetencji pracowników poprzez wartościowanie kompetencyjne.

Dla kogo:

Do udziału w warsztacie zapraszamy pracowników działów personalnych – specjalistów i menedżerów HR, menedżerów działów handlowych oraz właścicieli firm od małych po międzynarodowe korporacje.

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

  • wyróżnić kluczowe pojęcia i zagadnienia związane z procesem wartościowania stanowiskowego oraz kompetencyjnego,
  • stworzyć system kryteriów służących podjęciu decyzji o wyborze metod i technik wartościowania,
  • dokonać wartościowania stanowisk pracy przy użyciu różnych metod dostosowanych do strategii, kultury i specyfiki organizacji oraz jej pozycji na rynku,
  • dokonać wartościowania kompetencyjnego oraz zbudować system oceny kompetencji poprzez profilowanie kompetencji.

Program

 1. Wprowadzenie:
  • Powitanie uczestników i przedstawienie się trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia oraz korzyści z udziału w nim
  • Rewizja oczekiwań uczestników
  • Kontrakt szkoleniowy
 2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu procesem wartościowania stanowisk pracy i kompetencji oraz dyrektywy ogólne przy tworzeniu polityki wynagrodzeń w organizacji:
  • Wartościowanie stanowisk pracy i kompetencji – definicje, cele ogólne oraz szczegółowe
  • Funkcje i rola wartościowania w kontekście strategii HRM oraz całej organizacji
  • Osiem zasad motywowania poprzez wynagrodzenia
  • Dyrektywy ogólne i prawdy podstawowe przy tworzeniu systemu wartościowania w organizacji
 3. Wartościowanie stanowisk pracy:
  • Rola i miejsce wartościowania stanowisk w procedurze projektowania systemu wynagrodzeń
  • Dobór metod i zasady realizacji projektu wartościowania stanowisk
 4. Metody i techniki wartościowania sumarycznego:
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania sumarycznego
  • Zalety i wady wartościowania sumarycznego
  • Rangowanie poprzez porównanie parami
  • Metoda Klasyfikacji
 5. Wartościowanie analityczno-rangowe:
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania analityczno-rangowego
  • Zalety i wady wartościowania analityczno-rangowego
  • Metoda porównania czynników
 6. Metody i techniki wartościowania analityczno-punktowego:
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania analityczno-punktowego
  • Zalety i wady wartościowania analityczno-punktowego
  • Metoda UMEWAP 95 i 2000
  • Wartościowanie „szyte na miarę”
 7. Wartościowanie kompetencji:
  • Wartościowanie stanowisk a wartościowanie kompetencji
  • Profilowanie kompetencji – wskaźniki i poziomy
  • Etapy projektu profilowania i wartościowania kompetencji
 8. Zakończenie szkolenia:
  • Powtórzenie najważniejszych treści szkoleniowych
  • Runda informacji zwrotnych na temat szkolenia
  • Ewaluacji szkolenia

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl