fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

VAT w transakcjach wewnątrzunijnych – 2019

Kategoria: , ,

Cele szkolenia: Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem wewnątrzunijmym często stają przed problemami prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Celem niniejszego szkolenia będzie przedstawienie regulacji i problemów zwianych z ich rozliczeniem. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów, importem usług, a w tym z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami trójstronnymi, dostawą, towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Przybliżone zostaną także planowane zmiany w podatku VAT w 2019 r.

Program szkolenia:
1. Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a. WNT – definicja
b. Wyłączenia z WNT (m.in. nabycie towarów z montażem)
c. WNT paliw silnikowych
d. Miejsce opodatkowania WNT
e. Nieodpłatne otrzymanie towarów a WNT
f. Obowiązek podatkowy
g. Podstawa opodatkowania
h. Reklamacje a WNT
i. Wysokość podatku
j. WNT nowych środków transportu
k. Nabycie towarów od osoby niebędącej podatnikiem
l. Podatek naliczony od WNT
m. Szczególne obowiązki ewidencyjne
n. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a. WDT – definicja
b. Wyłączenia z WDT (m.in. dostawa towarów z montażem, wywóz do innego państwa UE celem dokonania eksportu towarów)
c. Miejsce dostawy towarów
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Reklamacje a WDT
g. Warunki stosowania stawki 0%
h. Wymagana dokumentacja – faktura, specyfikacja, dokumenty przewozowe, dokumenty dodatkowe
i. Rozliczenie WDT przy braku wymaganej dokumentacji
j. WDT nowych środków transportu
k. Wywóz próbek i prezentów o małej wartości
l. Szczególne obowiązki ewidencyjne
3. Magazyn konsygnacyjny – wybrane zagadnienia
4. Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne – wybrane zagadnienia
5. Import usług
a. Import usług – definicja
b. Podatnicy zobowiązani do rozliczenia podatku od importu usług
c. Miejsce świadczenia usług świadczonych
– miejsce świadczenia usług dla podatników – zasada
– miejsce świadczenia usług dla niepodatników – zasada
– szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia, w szczególności: usługi związane z nieruchomości; usługi w zakresie edukacji, sportu , kultury itp.; usługi telekomunikacyjne nadawcze dla konsumentów z UE; usługi niematerialne dla niepodatników spoza UE; usługi turystyki opodatkowane w formie marży.
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Wysokość podatku
– przedłużenie stosowania stawek 23 i 8%
– kiedy import usług korzysta ze zwolnienia
g. Podatek naliczony od importu usług
h. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
6. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia
7. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia
8. Bony towarowe w transakcjach wewnątrz UE – zmiany od 1 stycznia 2019 r.
9. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej
– podstawa opodatkowania wykazana w walucie obcej a denominowana w walucie obcej
10. Rejestracja VAT UE i dokumentacja
a. Rejestracja VAT UE
b. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące VAT UE
11. Podatek naliczony w transakcjach wewnątrzwspólnotowych :
a. warunki odliczenia podatku naliczonego związane z WDT, eksportem usług, dostawą towarów poza terytorium kraju
b. podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od WNT, import usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
c. podatek naliczony od pojazdów samochodowych
d. terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym podatek naliczony od WNT i importu usług
e. odliczenie częściowe i proporcjonalne
f. prewskaźnik – kogo dotyczy
g. zasady zwrotu VAT dla „eksporterów” usług
h. katalog wyłączeń prawa do odliczenia
12. Jednolity Plik Kontrolny – omówienie JPK VAT i JPK FA
– planowane zastąpienie VAT-7 i JPK-VAT plikiem JPK_VDEK
13. Podzielona płatność i planowane zmiany
14. Nowe kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r.
15. Planowane zmiany w 2019 r.
– nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
– rejestr podatników VAT z archiwum i numerami rachunków bankowych prowadzony przez Szefa KAS (uchwalona ustawa)
– utworzenie Centralnego Rejestru Faktur
– ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych
– modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
– doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
– obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
– wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników
– zmiany w zakresie faktur VAT RR i zryczałtowanego zwrotu podatku
– nowa matryca stawek podatkowych
– planowane zastąpienie odwróconego obciążenia w obrocie krajowych mechanizmem podzielonej płatności
16. Odpowiedzi na pytania uczestników

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl