fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

Kategoria:

 • Sposoby (tryby) zawierania umów i ich charakterystyka według kodeksu cywilnego oraz prawa międzynarodowego:

  • oferta (tryb ofertowy)

  • negocjacje

  • przetarg i aukcja

  • zawieranie umów w obrocie międzynarodowym – Konwencja Wiedeńska ONZ  o międzynarodowych umowach sprzedaży z 1980r.
 • Forma oświadczenia woli:

  • rygory co do formy w krajowym obrocie gospodarczym

  • wymogi w  obrocie międzynarodowym

   Umowa sprzedaży ( cechy umowy, prawa i obowiązki stron, rękojmia a gwarancja

 • Umowa dostawy oraz regulacja usług transportowych

  • cechy umowy dostawy w/g regulacji kodeksu cywilnego oraz charakterystyka praw i obowiązków stron

  • umowa przewozu i jej znaczenie w procesie zaopatrzenia

  • umowa spedycji

 • Ubezpieczenie:

  • ładunku w transporcie

  • transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym jako przykład zabezpieczenia kontraktu

 • Inne sposoby zabezpieczenia wykonania umowy oraz przykładowe klauzule umowne:

  • rebus sic stantibus

  • kara umowa
  • wyboru prawa

  • wyboru sądu / arbitrażu

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl