Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Trudne sytuacje komunikacyjne czyli działania zwiększające efektywność działania zespołów

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel: trenowanie i podwyższanie umiejętności związanych z komunikowaniem się w zespole.

Efekty
Po zakończeniu treningu uczestnicy:
• nabędą umiejętności pokonywania trudności, barier komunikacyjnych, obiekcji i oporu ze strony różnych typów współpracowników
• poznają techniki oddziaływania na grupę i jednostkę
• przećwiczą techniki oddziaływania na członków zespołu, co da wymierny efekt w podwyższaniu umiejętności interpersonalnych.

Wśród wykorzystywanych metod i technik znajdą się:
– studia przypadków,
– gry, które przełamują stereotypy, doskonalą umiejętności argumentowania;
– inscenizacje (odgrywanie scenek),
– test umiejętności komunikacyjnych, testy psychologiczne dające możliwość samopoznania i wykrycia słabych oraz podbudowania mocnych stron w komunikacji menedżerów.

Dla kogo: dla wszystkich menedżerów, którzy chcą zwiększać poziom swoich umiejętności komunikacyjnych i przekładać to w realnych działaniach na wzrost efektywności zespołu.

 

Plan szkolenia

Dzień I
Wstęp – Narzędzia i techniki komunikacji
– otwartość komunikacyjna – pętla komunikacji – potencjalny konflikt, feedback, treść i kontekst przekazu, świadomy wpływ na drugą osobę, efektywność w komunikacji;
– kontakt, porozumienie, budowanie stosunków wzajemnych: dopasowanie do przekazów partnera biznesowego, odzwierciedlenie krzyżowe czyli czego unikać we współpracy

Komunikacja z różnymi typami współpracowników
– postawy współpracowników
– zapoznanie się z typologią współpracowników
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych współpracowników
– radzenie sobie z różnymi typami współpracowników

Komunikacja trudnych decyzji
– zasady przekazywania trudnych decyzji
– konstrukcja komunikatu dotyczącego trudnej decyzji
– forma wypowiedzi – czego unikać?
– przezwyciężanie dylematów własnych

Usuwanie barier komunikacyjnych
– dostrajanie się do współrozmówcy
– techniki precyzowania wypowiedzi i budowy argumentów
– techniki odkrywania struktury komunikacyjnej partnera w rozmowie i budowania w związku z tym własnego zachowania i własnych reakcji.
– postawa menedżera jako czynnik wpływający na postawy pracowników

 

Dzień II

Rola precyzowania wypowiedzi i słuchania – aspekt przekazywania celów i tworzenia rozwiązań problemów
– prezentacja (krótka lub dłuższa) – struktura, prezentowanie argumentów, przekazywanie trudnych dla odbiorcy wiadomości (cele łatwo i trudno przyjmowane)
– techniki aktywnego słuchania
– techniki „zmiany toru” – czyli co robić gdy partner w rozmowie stosuje dużo dygresji i odbiega od tematu.

Jak sobie radzić z zachowaniami pracowników – zachowania menedżerskie
– jak unikać nacisku społecznego?
– jak chronić się przed myśleniem grupowym?
– jak uniknąć mitów i bezpodstawnych mniemań?
– czy można „zatrzeć” raz otrzymaną informację?
– reakcje na zachowania agresywne i dominujące – ćwiczenia

Jak skutecznie komunikować w ramach zespołu i innymi spoza zespołu – jak można zapobiegać konfliktom?
– cztery główne style komunikacji – dlaczego często się nie rozumiemy?
– model wzmacniający brak kontaktu – czyli czego na pewno nie robić?
– jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z współpracownikami i klientami?
– struktury komunikacyjne i ich wpływ na komunikację w zespole i poza nim;
– jak pokonać bariery w komunikacji na poziomie zespołu i miedzy zespołami? – czyli jak metodami komunikacyjnymi opanować konflikt

Działania wobec zdemotywowanych pracowników
– postawa menedżera (czas i warunki działania takiej motywacji, jak unikać mobbingu)
– warunki socjalne a zwolnienia
– komunikacja wewnętrzna – informacja na czas a zachowania pracowników
– rola zarządzania informacją a przygotowywanie do rozwiązywania problemów
– sposoby oddziaływania, aby pracownicy wykonywali swoje zadania do końca.

Podsumowanie szkolenia.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl