fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Trudne sytuacje komunikacyjne czyli działania zwiększające efektywność działania zespołów

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel: trenowanie i podwyższanie umiejętności związanych z komunikowaniem się w zespole.

Efekty
Po zakończeniu treningu uczestnicy:
• nabędą umiejętności pokonywania trudności, barier komunikacyjnych, obiekcji i oporu ze strony różnych typów współpracowników
• poznają techniki oddziaływania na grupę i jednostkę
• przećwiczą techniki oddziaływania na członków zespołu, co da wymierny efekt w podwyższaniu umiejętności interpersonalnych.

Wśród wykorzystywanych metod i technik znajdą się:
– studia przypadków,
– gry, które przełamują stereotypy, doskonalą umiejętności argumentowania;
– inscenizacje (odgrywanie scenek),
– test umiejętności komunikacyjnych, testy psychologiczne dające możliwość samopoznania i wykrycia słabych oraz podbudowania mocnych stron w komunikacji menedżerów.

Dla kogo: dla wszystkich menedżerów, którzy chcą zwiększać poziom swoich umiejętności komunikacyjnych i przekładać to w realnych działaniach na wzrost efektywności zespołu.

 

Plan szkolenia

Dzień I
Wstęp – Narzędzia i techniki komunikacji
– otwartość komunikacyjna – pętla komunikacji – potencjalny konflikt, feedback, treść i kontekst przekazu, świadomy wpływ na drugą osobę, efektywność w komunikacji;
– kontakt, porozumienie, budowanie stosunków wzajemnych: dopasowanie do przekazów partnera biznesowego, odzwierciedlenie krzyżowe czyli czego unikać we współpracy

Komunikacja z różnymi typami współpracowników
– postawy współpracowników
– zapoznanie się z typologią współpracowników
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych współpracowników
– radzenie sobie z różnymi typami współpracowników

Komunikacja trudnych decyzji
– zasady przekazywania trudnych decyzji
– konstrukcja komunikatu dotyczącego trudnej decyzji
– forma wypowiedzi – czego unikać?
– przezwyciężanie dylematów własnych

Usuwanie barier komunikacyjnych
– dostrajanie się do współrozmówcy
– techniki precyzowania wypowiedzi i budowy argumentów
– techniki odkrywania struktury komunikacyjnej partnera w rozmowie i budowania w związku z tym własnego zachowania i własnych reakcji.
– postawa menedżera jako czynnik wpływający na postawy pracowników

 

Dzień II

Rola precyzowania wypowiedzi i słuchania – aspekt przekazywania celów i tworzenia rozwiązań problemów
– prezentacja (krótka lub dłuższa) – struktura, prezentowanie argumentów, przekazywanie trudnych dla odbiorcy wiadomości (cele łatwo i trudno przyjmowane)
– techniki aktywnego słuchania
– techniki „zmiany toru” – czyli co robić gdy partner w rozmowie stosuje dużo dygresji i odbiega od tematu.

Jak sobie radzić z zachowaniami pracowników – zachowania menedżerskie
– jak unikać nacisku społecznego?
– jak chronić się przed myśleniem grupowym?
– jak uniknąć mitów i bezpodstawnych mniemań?
– czy można „zatrzeć” raz otrzymaną informację?
– reakcje na zachowania agresywne i dominujące – ćwiczenia

Jak skutecznie komunikować w ramach zespołu i innymi spoza zespołu – jak można zapobiegać konfliktom?
– cztery główne style komunikacji – dlaczego często się nie rozumiemy?
– model wzmacniający brak kontaktu – czyli czego na pewno nie robić?
– jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z współpracownikami i klientami?
– struktury komunikacyjne i ich wpływ na komunikację w zespole i poza nim;
– jak pokonać bariery w komunikacji na poziomie zespołu i miedzy zespołami? – czyli jak metodami komunikacyjnymi opanować konflikt

Działania wobec zdemotywowanych pracowników
– postawa menedżera (czas i warunki działania takiej motywacji, jak unikać mobbingu)
– warunki socjalne a zwolnienia
– komunikacja wewnętrzna – informacja na czas a zachowania pracowników
– rola zarządzania informacją a przygotowywanie do rozwiązywania problemów
– sposoby oddziaływania, aby pracownicy wykonywali swoje zadania do końca.

Podsumowanie szkolenia.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl