fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Akademia Menadżera, czyli sztuka mistrzowskiej komunikacji z podwładnymi

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Nauczysz się jak efektywnie komunikować się z pracownikami w trakcie trudnych rozmów, tak aby wzmacniać ich pozytywne, właściwe postawy i korygować zachowania niepożądane,
Zdobędziesz umiejętności skutecznego radzenia sobie z oporem pracownika, zwiększania poziomu jego motywacji oraz nastawienia na celowe, przemyślane działanie,
Poznasz procesy zaawansowanej komunikacji co pozwoli Ci na znacząco większą kontrolę nad przebiegiem trudnych rozmów a w efekcie umożliwi pełną realizację założonych celów,
Nauczysz się jak zmieniać złe nawyki podwładnych w nowe, funkcjonalne standardy zachowania które zwiększą potencjał zadaniowy zespołu,
Określisz swoje mocne strony w komunikacji ale również odkryjesz swoje obszary rozwoju w tej sferze,
Nauczysz się jak zwiększać motywację pracowników stosując mechanizmy wyobrażenia korzyści,
Będziesz potrafił lepiej zarządzać relacjami interpersonalnymi w zespole,
Zdobędziesz umiejętność kształtowania postawy pro-aktywnej w komunikacji z innymi.

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie efektywnych schematów prowadzenia trudnych rozmów managera z podwładnymi. Wskazanie na konkretne narzędzia i techniki które umożliwią pełne kontrolowanie takich sytuacji a w efekcie osiągnięcie zamierzonych celów komunikacyjnych. 

Nabycie umiejętności formułowania i przekazywania informacji w sposób który skutecznie zmieni albo wzmocni w pożądany sposób postawy pracowników; zwiększy ich zaangażowanie oraz potencjał zadaniowy.

DLA KOGO:

 • Managerowie średniego szczebla zarządzania,
 • Kierownicy zespołów/ Project Managerowie,
 • Pracownicy aspirujący do roli Managerów/ Kierowników zespołów.

METODOLOGIA SZKOLENIA:

Stosowane przeze mnie metody pracy:

…to autorskie, samodzielnie wypracowane poprzez kilkanaście lat praktyki szkoleniowej i konsultingowej, często niekonwencjonalne i zawsze oryginalne, wysoce interaktywne techniki prowadzenia sesji… 

…ich wspólnym celem jest zainspirowanie, zmotywowanie – umiejętne sprowokowanie do znajdowania elastycznych i maksymalnie skutecznych metod prowadzenia działań biznesowych… efektywnego zarządzania zarówno sobą samym jak i innymi… …niezależnie od stopnia trudności konkretnych problemów i sytuacji….

 • Ćwiczenia praktyczne – prowadzenie symulowanych rozmów – role playing,
 • Prowokacyjne pytania,
 • Wskazanie na konkretne narzędzia/ techniki/ metody stosowane w rzeczywistych sytuacjach,
 • Gry psychologiczne zwiększające kreatywność i przełamujące istniejące ograniczenia tak w sposobie myślenia jak i w działaniu,
 • Metody introspekcyjne/ praca na przekonaniach,
 • Wspólne rozwiązywanie business-cases z rzeczywistości zawodowej uczestników.

PROGRAM

 1. Sztuka prowadzenia rozmów czyli komunikacja która przynosi efekty:
  • Transparentne wyrażanie własnych przekonań – zasady,
  • Efektywne przekonywanie czyli presja w słusznej sprawie/ odwoływanie się do korzyści/ wskazywanie na możliwe zagrożenia/ proporcje i poziomy odniesień/ taktyki argumentacji,
  • Rozmowa jako narzędzie budowania utrzymywania właściwej relacji z podwładnym,
  • Komunikacja niewerbalna,
  • Techniki wspomagające właściwy efekt komunikacyjny.
 2. Expose szefa, czyli komunikacja na początek współpracy:
  • Przygotowanie do expose/ wybór czasu i miejsca,
  • Struktura expose/ zdefiniowanie celów komunikacyjnych,
  • Techniki prezentacyjne które zastosujemy/ jak zwiększymy własną wyrazistość komunikacyjną/ zwięzłość i przejrzystość wypowiedzi.
 3. Udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej (feedback) oraz rozmowa korygująca:
  • Czym jest informacja zwrotna/ czemu ma służyć i jakie są jej rodzaje,
  • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej – konstruktywne przekazywanie pochwał i nagan/ skuteczne modele komunikacyjne,
  • Zasady pozytywnego przekazywania informacji zwrotnych,
  • Rozmowa korygująca/ cele/ schemat funkcjonalny/ techniki wspomagające/ praca nad poziomem motywacji podwładnego.
 4. Rozmowa motywująca:
  • Model funkcjonalny rozmowy motywującej/ zasadnicze cele,
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • Prawa motywacji – praktyczne zastosowania/ Poziomy odniesienia – proporcje,
  • Czynniki motywacyjne vs. elementy higieny,
  • Jak skutecznie wyrażać uznanie by wzmacniać pożądane postawy/ rodzaje pozytywnych komunikatów,
  • Oczekiwania pracowników dot. pozytywnych ocen.
 5. Okresowa rozmowa oceniająca:
  • Określenie kryteriów oceny – co może a co nie powinno podlegać ocenie/ cele rozmowy oceniającej,
  • Przygotowanie do rozmowy (manager i pracownik)/ miejsce i czas spotkania,
  • Struktura rozmowy oceniającej,
  • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami (opór/ negacja/ deformacja),
  • Najczęstsze błędy w ocenie pracowników.
 6. Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań/ zarządzanie przez delegowanie:
  • Istota procesu/ wyznaczniki efektywności i podstawowe cele delegowania,
  • Schemat skutecznej rozmowy/ spotkania delegacyjnego,
  • Model SMARTER efektywnego wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych,
  • Typowe błędy w delegowaniu – jak ich unikać.
 7. Rozmowa rekrutacyjna – interview:
  • Jak zaplanować rozmowę rekrutacyjną i jak się do niej przygotować/ Struktura typowego interview,
  • Sztuka zadawania adekwatnych/ celowych pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej,
  • Strategie prowadzenia interview – jak wybrać właściwą,
  • Jak być bystrym obserwatorem podczas rozmowy – na co zwracać uwagę u kandydata/ sygnały ostrzegawcze/ stawianie i weryfikowanie hipotez.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl