fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Trening menadżerski dla pracowników produkcji

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel: rozwój wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z przekazywaniem wiedzy i umiejętności pracownikom produkcyjnym

Czas: dwa dni

Metody: aktywne tj. mini wykłady, ćwiczenia, dyskusja, symulacja, nagrywanie na kamerę i odtwarzanie poszczególnych wystąpień.

Motto: Mówić o rzeczach skomplikowanych w sposób prosty i przyswajalny to jest wyzwanie.

 

Plan szkolenia

Atmosfera pracy trenera/ instruk i podopiecznego.

 • Sposoby budowania dobrych relacji,
 • Nakierowanie na efekty, które ma osiągnąć podopieczny.
 • Waga przygotowania i zaangażowania trenera i podopiecznego – sprawdzone praktyki wpływania na siebie i innych.
 • Świadoma komunikacja kluczem do sukcesu dla trenera, podopiecznego, firmy

Specyfika podopiecznych

 • Motywacja do słuchania i przyjmowania informacji,
 • Podstawowe typy osobowości a efektywność przyjmowania informacji i stosowania się do zaleceń,
 • Specyfika sposobu pracy i niezbędnych umiejętności.
 • Zróżnicowanie wiekowe a przyjmowanie informacji, pytania i postawa asertywna

Instruktaż

 • Czym jest/ nie jest instruktaż?
 • Typowe problemy podczas organizowania instruktarzu
 • Jak przygotować się do instruktażu?
 • Etapy instruktażu – instruowanie pracownika, doskonalenie metod pracy, budowa relacji z pracownikiem
 • Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktarzu – cechy i zachowanie instruktora
 • Symulacja stanowiska pracy,: przygotowanie podopiecznego, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie podopiecznego, nadzorowanie podopiecznego.

Jak budować proces trenowania

 • Czas i częstotliwość,
 • Poszczególne etapy trenowania,
 • Niezbędne techniki przekazu nakierowane na odbiorców,
 • Rozpoczęcie i zakończenie procesu.

Cechy i umiejętności trenera

 • Komunikatywność – czym jest i jak ją wykorzystywać
 • Umiejętności trenera – język, dostosowanie się do stylu rozmówcy, nakierowanie na rozwiązania i inne.
 • Sposoby budowania dobrych relacji,
 • Nakierowanie na efekty, które ma osiągnąć podopieczny,
 • Komunikacja interpersonalna – Komunikacja „jedno- i dwukierunkowa” – kiedy jaką stosować, aby wzrastała efektywność procesu trenowania,
 • Aspekty komunikowania się formalnego i nieformalnego
 • Komunikaty typu: TY i JA – jak unikać agresji w ich stosowaniu
 • Jak słuchać, aby inni chcieli do nas mówić; jak mówić aby inni chcieli nas słuchać,
 • Typowe błędy popełniane w procesie mówienia i słuchania
 • Bariery językowe w przekazywaniu informacji niezbędnych do wykonania zadań.

Efekty oddziaływania

 • Rozwój pracowników – symptomy prowadzenia i zaprzestania,
 • Wyznaczanie celów i planowanie działań,
 • Metody sprawdzające efektywność trenowania
 • Odpowiedzialność i etyka w trenowaniu innych

Posumowanie szkolenia

Kontynuuję, buduję i wdrażam, kończę – budowanie indywidualnych planów działań.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl