fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Trening dla trenerów

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Trening adresowany jest do trenerów i wszystkich tych, w gestii których leży przekazywanie wiedzy, a w szczególności do:

  • Trenerów
  • Młodych trenerów
  • Kadry kierowniczej
  • Wszystkich, którzy przekazują wiedzę dzisiaj lub w przyszłości 

Program

 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne
 2. Style uczenia się osób dorosłych
  • Jak dorośli przyswajają informację? (Andragogika)
  • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci. Krzywa zapominania, cykliczność powtórek.
  • Etapy uczenia się dorosłych (Cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolb’a, Style uczenia się.
  • Bariery w uczeniu się dorosłych.
 3. Planowanie i przygotowanie szkoleń
  • Zasady przygotowania – konspekt
  • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów szkolenia –(prezentacja informacyjna, sprzedażowa, zmieniająca postawę ).
  • Przygotowanie poszczególnych modułów prezentacji.
  • Dobór technik prezentacyjnych.
  • Przygotowanie materiałów, pomocy, konspektu i miejsca prezentacji.
  • Wykorzystanie pomocniczych środków audiowizualnych.
  • Wybór metody walidacji szkolenia
 4. Komunikacja interpersonalna trenera
  • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu.
  • Techniki aktywizowania grupy.
  • Prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie, używanie pomocy itp.
  • Wybrane metody prowadzenia.
  • Relacja prowadzący – grupa i jej wpływ na skuteczność przekazu.
  • Informacja zwrotna (warsztat z kamera video)
 5. Techniki szkoleniowe i aktywizowanie uczestników
  • Zapoznanie z katalogiem 15 technik szkoleniowych
  • Poznanie kryterium doboru właściwych technik
  • Zasady korzystania z wybranych technik szkoleniowych
  • Tworzenie własnych narzędzi szkoleniowych na podstawie przekazanej wiedzy
  • Testowanie stworzonych narzędzi
  • Techniki aktywizowania uczestników
  • Wystąpienie przed grupą
 6. Szkolenie jeden na jeden „elementy coachingu”
  • Specyfika szkolenia jeden na jeden
  • Prowadzenie rozmowy szkoleniowej/coachingowej
  • Techniki przydatne w szkoleniu jeden na jeden (GROW)
  • Budowanie zaufania
  • Wyznaczanie celów szkoleniowych i ich realizacja
 7. Trudne sytuacje w pracy prowadzącego
  • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych.
  • Lęk przed ekspozycją i oceną.
  • Potrzeby społeczne jednostki.
  • Stereotypy i uprzedzenia.
  • Nawyki i wzorce zachowań.
  • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami (warsztat z kamera video).
  • Stosowanie strategii asertywnej przez prowadzący.
  • Komunikat JA.
 8. Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość
  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
  • Indywidualny plan działania

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl