fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Program – dzień I

 1. Przejście ryzyka w warunkach dostaw INCOTERMS 2010:
  • pojęcie „ryzyka” w dostawie,
  • kto jest uprawniony do składania reklamacji do spedytora i przewoźnika: nadawca, poszkodowany, ten co dał zlecenie, właściciel towaru czy ponoszący ryzyko? Czy INCOTERMS daje jakieś wskazówki?
  • dlaczego przy warunkach EXW nie sprzedający nie powinien ładować towaru,
  • dlaczego FOB nie należy używać do kontenerów,
  • dlaczego wystrzegać się zakupów na warunkach CIF i CIP.
 2. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki,
  • wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza, instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

Program – dzień II

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu:
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji,
  • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik,
  • co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”,
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
 2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS):
 3. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Ustawa Prawo przewozowe:
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń,
  • dlaczego spedytor nie jest „osoba uprawnioną” do składania reklamacji u przewoźnika,
  • relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”,
  • reklamacja – jak to robić prawidłowo.
 4. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl