fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Szkolenie 83. Emocjonalna Twierdza Kobiet

01-04-2019 02-04-2019 Warszawa

Kategoria: , , ,

Spotkanie ma na celu zainspirowanie uczestniczek do praktycznego opanowania kwalifikacji wygaszania stresu i napięć psychofizjologicznych. Jest to transformacja metod wojskowych, na modele użyteczne w codziennej, cywilnej roli zawodowej i osobistej. Program wzbogacają także wysoce inspirujące treści z zakresu cybersemantyki i retoryki konfliktu.

Celem szkolenia jest wzmocnienie pewności siebie uczestniczek w kontakcie z klientami, przełożonymi, przyjaciółkami, dzięki podniesieniu na wyższy poziom wybranych aspektów komunikacji międzyludzkiej oraz relacji z ludźmi. Osiągniemy to dzięki wypracowaniu skutecznych narzędzi oraz wyeliminowaniu błędów i stoperów komunikacyjnych. Zastosujemy nowoczesne niestandardowe podejście do codziennej pracy oraz kontaktów z klientami.

Korzyści dla uczestników. Szkolenie to:
• zapewni uczestnikom nowe, racjonalne, spokojniejsze spojrzenie na swoją pracę oraz na postawy klientów,
• zbuduje pozytywny, skuteczny dystansu do codziennej pracy,
• podniesie satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Warszawa, 1-2 kwietnia 2019 r.

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower, 9. piętro
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

DZIEŃ I

EMOCJONALNA TWIERDZA KOBIETY
dynamiczne metody autokontroli emocjonalnej i kontroli konfliktu

Combat Stress Control – Kontrola Stresu Codziennego
adaptacja CSC do roli zawodowej i życia osobistego kobiety

Powyższy zakres kwalifikacji militarnych zostanie trafnie przeformułowany na metody mające zastosowanie w codziennej roli zawodowej, ujmując tym samym istotne kwestie kobiecej emocjonalności. Pewność siebie, swoboda publiczna, sprawność intelektualna w stresie oraz wydolność systemu nerwowego w zadaniach wykonywanych w warunkach ponadprzeciętnej presji psychologicznej. Ponadto w rolach poza zawodowych, na gruncie prywatnym, wyżej wymienione kwalifikacje stanowią także cenny kapitał osobisty i rodzinny, gwarantując harmonię relacji oraz zdrowy dystans.

Ponadto:

Cybersemantyka i retoryka kontroli konfliktu

Wyżej wymienione kwalifikacje zawierają efektywne wzorce reagowania w konflikcie oraz umiejętności wygaszania spirali konfliktu na etapie jego inicjacji. Ujęty jest tu także wpływ słowa pisanego i cechy jego sugestywności. Dotyczy to m.in. konieczności reagowania e-mailowego, czyli komunikacji elektronicznej. Przydatność zawodowa tych kryteriów kompetencyjnych jest niepowszechna i stanowi niekwestionowany kapitał osobisty. Ponadto na gruncie prywatnym, jest codziennie wykorzystywanym instrumentem oddziaływania społecznego i emocjonalnej władzy nad potencjałem relacji międzyludzkich.


DZIEŃ II

JAK ODRÓŻNIĆ AROGANCJĘ OD PEWNOŚCI SIEBIE?
• Arogancja a pewności siebie . Obiegowe opinie a naukowe podejście
• Obszary wspólne i różnice w arogancji i pewności siebie
• Asertywność, agresja, bierność czy manipulacja – czy to geny, czy też nasz świadomy wybór?
• Atrybuty komunikacji, które odróżniają pewność siebie od arogancji
• Któż nie chciał by być człowiekiem pewnym siebie? Wnioski na przyszłość

ZAWODOWA MOTYWACJA INNYCH ORAZ MOJA AUTOMOTYWACJA: RÓŻNICE, ZALEŻNOŚCI I UWARUNKOWANIA
• Co w roku 2019 nas motywuje, a co nas demotywuje?
• Czy zasady nowoczesnego motywowanie działają również na mnie?
• 5 zasad skutecznej automotywacji
• Co motywuje mnie, a co motywuje innych? Uwarunkowania, skutki, wnioski

ASERTYWNOŚĆ NA USŁUGACH PROFESJONALNEGO PRACOWNIKA. JAK Z UŚMIECHEM ODMÓWIĆ SZEFOWI LUB KOLEŻANCE W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY DOBRE WZAJEMNE RELACJE?
• Czym jest asertywność – nasza wspólna definicja?
• Prawdy i mity o asertywności. W co wierzyć? Co pozostaje w sferze teorii?
• Asertywna odpowiedź „nie” – składowe i zastosowanie
• Asertywność za wszelką cenę? Czy bycie asertywnym zawsze nam się opłaca?
• Relacje, relacje, relacje …Dlaczego, bez asertywności, ani rusz!

MĄDRE ALE WALECZNE SERCE W PROFESJONALNYCH RELACJACH Z KLIENTEM. EMPATIA CZY ASERTYWNOŚĆ? CO JESZCZE DECYDUJE O NASZYCH RELACJACH Z KLIENTAMI?
• Dwa psychologiczne żywioły: empatia kontra asertywność? Czy może empatia + asertywność?
• Inteligencja emocjonalna na usługach mądrych, trwałych relacji
• Typy osobowości – jako decydujący czynnik w budowaniu relacji z innymi ludźmi
• Jakim typem jestem ja, a jakim typem jest klient? Jak to określić?
• Konsekwencje (korzyści i zagrożenia), jako wynik tych samych i odmiennym typów osobowości

SMAKI I SMACZKI KONTAKTU Z KLIENTAMI – BYCIE BEZPOŚREDNIM, OTWARTYM I BEZPRETESJONALNYM.
• Co łączy te trzy cechy?
• Co te trzy cechy różni?
• Czy urodą jednego człowieka mogą być te trzy cechy razem?
• Zdrowe relacje zbudowane na tych trzech cechach?

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, NLP ORAZ SZTUKI WYWIERANIA WPŁYWU POMAGAJĄCE W FINALIZACJI NAWET NAJTRUDNIEJSZYCH SPRAW ORAZ W OBSŁUDZE TRUDNYCH KLIENTÓW
• Kto? co? kiedy? gdzie? jak? dlaczego? ….mówi
• ABS skutecznej komunikacji
• Stopery i wąskie gardła w komunikacji międzyludzkiej
• Sztuka perswazji, które jednoczy i łączy ludzi – zasady
• Wybrane, sprawdzone w praktyce metody NLP (Neurolingwistycznego programowania). Gdzie i kiedy warto je stosować

METODOLOGIA SZKOLENIA

Szkolenie jest realizowane w formule warsztatowej. W czasie tych warsztatów, będziemy tworzyć narzędzia dla Menedżerów Sprzedaży, poruszając się w obszarach:
• pozyskiwania i utrwalania wiedzy
• zdobywania nowych umiejętności
• rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszych sukcesów

Narzędzia/techniki szkoleniowe:
• Ćwiczenia, podczas których przećwiczymy najważniejsze obszary/kompetencji decydujące o sukcesie zarządzania na odległość
• Ćwiczenia symulacyjne – wdrażanie wypracowanych, nowych umiejętności
• Case Studies – analiza trudnych przypadków biznesowych
• Przykłady z pracy Menedżerów Sprzedaży
• Przykłady z archiwum trenera
• Mini wykłady i prezentacje PPT w ilości niezbędnej
• Dyskusje w celu wypracowania najlepszych narzędzi dla zarządzania
• Testy/kwestionariusze – warto wiedzieć o sobie więcej!


TRENER – JAKUB SPYRA

Jakub Spyra – od 2003 roku szkoleniowiec BOR, a także MON i MSWiA w zakresie kontroli stresu bojowego i profilaktyki układu nerwowego. Transformując metody traumatologii wojennej szkolił Orlen Team, przygotowując tenże zespół do rajdów Dakar. Prowadził też treningi dla zawodników speedway, supermoto oraz psychofizjologiczne szkolenia dla pięściarzy zawodowych wagi ciężkiej. O roku 1993 do 2018, przeszkolił zarządy wielu strategicznych podmiotów na europejskiej mapie gospodarczej, w których dominująca branża to: koncerny farmaceutyczne, medyczne, energetyczne, banki i przemysł ciężki. Ponadto SGH, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ernst & Young, Door Poland i wiele innych jednostek konsultingowych i dydaktycznych.
Jakub Spyra jest m.in absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Legitymuje się dyplomem gerontologa i podyplomowymi kwalifikacjami z zakresu neuroimmunologii i psychopatologii sądowej. Obecnie jest meta-trenerem (trenerem trenerów) w koncernach farmaceutycznych, a także zarządza pracą badawczą w Laboratorium Cybersemantyki im. Alfreda Korzybskiego w Warszawie.

TRENER – KRZYSZTOF KUDEŃ
„W biznesie nie ma drogi na skróty. Taka postawa każdego menedżera oraz każdego pracownika, zawsze wszystkim się opłaca”

Absolwent wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doradca biznesowy oraz ekspert z zakresu zarządzania zespołami oraz negocjacji i sprzedaży.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach sprzedaży polskich i zagranicznych firm. Jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny był za zarządzanie strukturami sprzedażowymi oraz budowanie i realizację strategii. W kolejnych firmach, na stanowiskach Menedżera Sprzedaży zrealizował szereg projektów rozwojowych, podnosząc na wysoki poziom kompetencje handlowe i menedżerskie swoich zespołów.
Doskonała umiejętność motywowania innych, przekazywania wiedzy oraz zdolności przywódcze sprawiły, że rozpoczął karierę jako trener biznesu w najlepszych ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Ukończył też m.in. Szkołę trenerów zarządzania „Matrik” oraz jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania „Matrik”.
Jego dwudziestoletnie doświadczenie w roli praktyka biznesu, menedżera, doradcy i trenera pozwala mu szybko i trafnie diagnozować oraz zrozumieć rzeczywiste problemy zespołów i organizacji. Przeszkolił ponad 2000 menedżerów, a pomyślnie zrealizowanymi projektami może pochwalić się m.in. w takich firmach jak Grupa Kapitałowa PGE (Polska Grupa Energetyczna), Nivea, Sandoz, SeaLand, Procter & Gamble, L’Oreal, Bank Millennium, Millennium Leasing, Pekao S.A., Bank BPH, NBP, Polimex-Mostostal, Asseco Poland, PGNiG, PZU, PZU Życie, Solid Security, Dalkia Łódź, PKN Orlen, Novartis, Vienna Insurance Group (Capitol), Solid Security, Lafarge Kruszywa i Beton Polska, Buique Immobiliere Polska, GDF Suez Energia Polska, Addit, Controlling – Systems, Cegedim Group Poland, Controlling – Systems, Horiba Medical.
Jedna z jego najważniejszych biznesowych tez mówi o potrzebie szybkiego wdrożenia nowej kultury menedżerskiej, opartej na postawach ludzi odpowiedzialnych i świadomych biznesowo.

 

Cena: 1990 pln + 23% VAT

Kontakt

Krzysztof Krysiński

kom. 600 306 366
tel. 22 378 26 81

e-mail: krzysztof@kdkinfo.pl

01-04-2019 02-04-2019 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl