fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Systemy szkoleń – Zarządzanie szkoleniami

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

O SZKOLENIU:

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty?

Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.

W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń.

Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działu HR, kadr
 • Kadra menadżerska
 • Osoby odpowiadające w firmach za szkolenie i rozwój pracowników

KORZYŚCI:

Dla firmy:

 • Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
 • Zyskanie narzędzi do oceny skuteczności polityki szkoleniowej
 • Ograniczenie / optymalizacja kosztów programów rozwojowych
 • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi
 • Ukierunkowanie pracowników na podniesienie jakości usług dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie – wzmocnienie ich satysfakcji
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej o dużym wskaźniku inteligencji emocjonalnej, kultury ciągłego podwyższania kwalifikacji przez pracowników
 • Wyższa wydajność i zadowolenie personelu

Dla uczestników:

 • Nauczą się badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy,
 • Poznają zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie,
 • Przećwiczą zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń,
 • Nauczą się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń,
 • Przeanalizują procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych pod kątem potrzeb i możliwości własnej firmy.

CELE SZKOLENIA:

 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
 • przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy oraz budowania skłonności do elastycznego działania
 • udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników
 • poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
 • rozwój kompetencji działu szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?:

 • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
 • Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
 • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
 • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
 • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
 • Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich
 • Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń
 • Projektowanie działu szkoleń
 • Zadania działu szkoleń
 • Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
 • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych:

 • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
 • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
 • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
 • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.

3. Planowanie i budżetowanie szkoleń:

 • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
 • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
 • Zatwierdzenie budżetu szkoleń.

4. Realizacja projektów szkoleniowych:

 • Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
 • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
 • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
 • Procedura doboru partnera szkoleniowego
 • Szkolenia i ich rodzaje
  • cykl uczenia się
  • różnorodność typów szkoleń
  • metody i formy szkoleń – czynniki decydujące o wyborze
  • czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
 • Harmonogram szkoleń
  • liczba i dobór uczestników
  • jak często szkolić?
  • kiedy szkolić?
 • Realizacja szkoleń
  • informacje dla uczestników szkolenia
  • hotel – arkusz kontrolny
  • o czym należy pamiętać? – ściągawka dla organizatora szkoleń
 • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.

5. Ocena i ewaluacja szkoleń:

 • Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick´a,
 • Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
 • Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
 • Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
 • Błędy w ocenianiu

6. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania:

 • Procedura zarządzania szkoleniami oraz Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami.

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

OPINIE KLIENTÓW:

Super szkolenie! Super prowadząca!

System Gazociągów Tranzytowych
EUROPOL GAZ S.A.

—————————–

Bardzo inspirujące, wiele praktycznych wskazówek.

Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

—————————–

Świetne szkolenie, bardzo życiowe i praktyczne.
Kapitalny kontakt trenera z uczestnikami szkolenia. Będę polecał 🙂

PGNIG S.A.

—————————–

Przeprowadzone z pełną realizacją programu, zarówno teoria jak i ćwiczenia praktyczne.
Na 6 oceniam przekaz trenera, umiejętność komunikacji z grupą i szerokie kompetencje!

PGNIG S.A.

—————————–

Trener spisał się na 5+! Część teoretyczna oraz praktyczna dobrze zorganizowana, warto było przyjść 🙂

Sąd Rejonowy w Warszawie

—————————–

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl