fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Systemy Ocen Pracowniczych – przygotowanie i stosowanie

Kategoria: ,

 
Cel szkolenia:
 • Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP) dostosowanego do specyfiki działania danej firmy.
 • Uczestnicy poznają zasady budowania systemu ocen, opracowywania formularzy oceny i niezbędnej dokumentacji jak również skutecznego wdrożenia i powiązania systemu z polityką zarządzania kadrami.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla firm, które planują wdrożenie, sformalizowanie lub aktualizację istniejącego systemu okresowych ocen pracowniczych.
Korzyści dla uczestników:
 • Uczestnicy uzyskają konkretną praktyczną wiedzę z zakresu budowy, wdrażania i stosowania systemu ocen pracowniczych dopasowanego do specyfiki i potrzeb firmy.
 • Szkolenie poprowadzi konsultant-praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doskonalenia procesów zarządzania kadrami w firmach.

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia w formule zamkniętej lub praktycznych 2-3 dniowych warsztatów prowadzonych przez eksperta (szkolenie + konsultacje dla kadry kierowniczej/specjalistów HR). Istnieje również możliwość uczestniczenia w jednym dniu szkolenia.

Adresaci szkolenia:
Członkowie zarządu, właściciele firm, kadra kierownicza oraz specjaliści HR
 
Metody szkoleniowe:  
Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane
 

PROGRAM

1. Znaczenie oceny pracowniczej
 • Strategia firmy a cele oceny okresowej
 • Ocena pracownika w świetle przepisów prawa
 • Dopasowanie systemu ocen do specyfiki, etapu rozwoju, wielkości i celów firmy
 • Kto powinien uczestniczyć w opracowywaniu/aktualizacji systemu ocen?
2. Etapy przygotowania oceny pracowników
 • Cele oceny – ewaluacja vs. rozwój
 • Co oceniamy – zachowania, kompetencje, realizację celów?
 • Zakres oceny – 180o, 270o czy 360o ?
 • Częstość oceny a jej efektywność
 • Skale ocen – możliwości i ryzyka
 • Wybór kryteriów oceny lub kompetencji
 • Planowane wykorzystanie systemu ocen
3. Projektowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych
 • Analiza opisów pracy
 • Kryteria oceny i ich opis
 • Zasady tworzenia modeli kompetencyjnych – klasyfikacja kompetencji, ich definiowanie i skale pomiaru
 • Macierz kompetencji i indywidualne profile kompetencyjne
 • Formularze oceny dla poszczególnych działów i stanowisk
 • Regulamin systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
 • Podręcznik dla oceniających
 • Komunikacja, szkolenia i wdrożenie SOOP
4. Stosowanie sytemu ocen w praktyce
 • „Efekt zamkniętej szuflady”, czyli powiązanie sytemu ocen z polityką zarządzania kadrami i strategią firmy
 • Rola kadry kierowniczej w procesie oceny i wykorzystania jej wyników
 • Identyfikacja talentów oraz luk kompetencyjnych
 • Zasady tworzenia programów rozwojowych i naprawczych
 • Analiza efektywności systemu ocen i jego aktualizacja

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl