fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) jako narzędzie pracy menedżera

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA:
Praktyka pokazuje, iż 70 do 90% założeń strategicznych kończy się niepowodzeniem z powodu niekonsekwentnego wprowadzania w czyn!
Balanced Scorecard (BSC) jest narzędziem do realizacji strategii firmy oraz – co najważniejsze- do monitoringu stopnia jej realizacji. Dzięki BSC możliwe jest spójne i usystematyzowane przełożenie wizji i strategii na pojedyncze cele organizacji.

SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI:
• jesteś członkiem rad nadzorczych i zarządów firm, lub dyrektorem finansowym, analitykiem, czy controllerem zainteresowanym narzędziami monitorowania zgodności działań operacyjnych z celami strategicznymi firmy
• jesteś menedżerem dowolnego szczebla zarządzania
• szukasz nowoczesnych narzędzi do zarządzania organizacją

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• dopasujesz działania wszystkich działów do realizacji strategii
• poznasz narzędzie, które pomoże Ci w efektywniejszym zarządzaniu Twoją firmą lub działem
• opanujesz zasady przygotowania i wdrożenia BSC
• będziesz wiedział w jaki sposób dzięki BSC poprawić organizację pracy, procesów, oraz komunikacji w firmie
• poznasz nowoczesne narzędzie do zarządzania firmą

NARZĘDZIA I OPRACOWNIA UDOSTĘPNIANE UCZESTNIKOM
• instrukcja wdrażania BSC
• formularz karty celów
• formularz karty miernika

PROGRAM SZKOLENIOWY
1. Czym jest Strategiczna Karta Wyników (BSC)
Uczestnicy zapoznają się z historią powstania oraz koncepcją Balanced Scorecard. Dowiedzą się na czym polega specyfika Karty, jak zarządzać firmą przy jej użyciu, oraz w jaki sposób dzięki BSC poprawić organizację pracy w firmie
• definicja i historia powstania Balanced Scorecard
• specyfika BSC
• omówienie zasad zarządzania organizacją przy wykorzystaniu BSC
• obszary wykorzystania BSC

2. Struktura Strategicznej Karty Wyników
Uczestnicy nabędą unikalne kompetencje w zakresie metodyki wdrażania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o Balanced Scorecard.
• perspektywy BSC (finansów, klienta, procesów i rozwoju)
• przełożenie strategii na zestaw celów w poszczególnych perspektywach
• zasady wyznaczania i wyboru kluczowych czynników sukcesu oraz mierników realizacji celów
• związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy poszczególnymi celami każdej perspektywy

3. Zasady wdrażania Balanced Scorecard
Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z etapami wdrażania BSC w przedsiębiorstwie, wraz ze sposobami uniknięcia najczęściej występujących problemów i barier
• Określanie misji, wizji i strategii firmy
• Budowanie mapy strategii
• Opracowanie BSC dla organizacji
• Kaskadowanie BSC na departamenty/wydziały czy oddziały firmy
• Powiązanie BSC z innymi instrumentami zarządzania
• Powiązanie systemu premiowania z BSC

4. Przykłady wdrożeń BSC
Uczestnicy zapoznają się z przykładami wdrożeń BSC w Polsce oraz innych krajach zachodnioeuropejskich, oraz poznają wyniki badań dotyczące odnotowanych korzyści wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły BSC.
• Wewnętrzne trudności związane z wdrożeniem BSC a wielkość firmy
• Korzyści wynikające z wdrożenia BSC
• Najczęściej napotykane trudności związane z BSC

METODY SZKOLENIOWE
• warsztaty
• miniwykłady
• Case study zaczerpnięte z życia organizacji
• Case study eksperta
• analiza raportów

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl