Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) jako narzędzie pracy menedżera

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA:
Praktyka pokazuje, iż 70 do 90% założeń strategicznych kończy się niepowodzeniem z powodu niekonsekwentnego wprowadzania w czyn!
Balanced Scorecard (BSC) jest narzędziem do realizacji strategii firmy oraz – co najważniejsze- do monitoringu stopnia jej realizacji. Dzięki BSC możliwe jest spójne i usystematyzowane przełożenie wizji i strategii na pojedyncze cele organizacji.

SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI:
• jesteś członkiem rad nadzorczych i zarządów firm, lub dyrektorem finansowym, analitykiem, czy controllerem zainteresowanym narzędziami monitorowania zgodności działań operacyjnych z celami strategicznymi firmy
• jesteś menedżerem dowolnego szczebla zarządzania
• szukasz nowoczesnych narzędzi do zarządzania organizacją

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• dopasujesz działania wszystkich działów do realizacji strategii
• poznasz narzędzie, które pomoże Ci w efektywniejszym zarządzaniu Twoją firmą lub działem
• opanujesz zasady przygotowania i wdrożenia BSC
• będziesz wiedział w jaki sposób dzięki BSC poprawić organizację pracy, procesów, oraz komunikacji w firmie
• poznasz nowoczesne narzędzie do zarządzania firmą

NARZĘDZIA I OPRACOWNIA UDOSTĘPNIANE UCZESTNIKOM
• instrukcja wdrażania BSC
• formularz karty celów
• formularz karty miernika

PROGRAM SZKOLENIOWY
1. Czym jest Strategiczna Karta Wyników (BSC)
Uczestnicy zapoznają się z historią powstania oraz koncepcją Balanced Scorecard. Dowiedzą się na czym polega specyfika Karty, jak zarządzać firmą przy jej użyciu, oraz w jaki sposób dzięki BSC poprawić organizację pracy w firmie
• definicja i historia powstania Balanced Scorecard
• specyfika BSC
• omówienie zasad zarządzania organizacją przy wykorzystaniu BSC
• obszary wykorzystania BSC

2. Struktura Strategicznej Karty Wyników
Uczestnicy nabędą unikalne kompetencje w zakresie metodyki wdrażania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o Balanced Scorecard.
• perspektywy BSC (finansów, klienta, procesów i rozwoju)
• przełożenie strategii na zestaw celów w poszczególnych perspektywach
• zasady wyznaczania i wyboru kluczowych czynników sukcesu oraz mierników realizacji celów
• związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy poszczególnymi celami każdej perspektywy

3. Zasady wdrażania Balanced Scorecard
Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z etapami wdrażania BSC w przedsiębiorstwie, wraz ze sposobami uniknięcia najczęściej występujących problemów i barier
• Określanie misji, wizji i strategii firmy
• Budowanie mapy strategii
• Opracowanie BSC dla organizacji
• Kaskadowanie BSC na departamenty/wydziały czy oddziały firmy
• Powiązanie BSC z innymi instrumentami zarządzania
• Powiązanie systemu premiowania z BSC

4. Przykłady wdrożeń BSC
Uczestnicy zapoznają się z przykładami wdrożeń BSC w Polsce oraz innych krajach zachodnioeuropejskich, oraz poznają wyniki badań dotyczące odnotowanych korzyści wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły BSC.
• Wewnętrzne trudności związane z wdrożeniem BSC a wielkość firmy
• Korzyści wynikające z wdrożenia BSC
• Najczęściej napotykane trudności związane z BSC

METODY SZKOLENIOWE
• warsztaty
• miniwykłady
• Case study zaczerpnięte z życia organizacji
• Case study eksperta
• analiza raportów

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl