Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Split Payment i zmiany w VAT od 1 lipca 2018 r., po których nic już nie będzie takie samo

13-08-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Opinie uczestników:
„Wyczerpujące, ciekawe, duża wiedza wykładowcy”
„Dobry kontakt z wykładowcą”
„Temat wyczerpany do maksimum, w bardzo interesujący sposób przekazane informacje”

PODATEK VAT 2018 I PRAKTYKA 2017 – uporządkowanie wiedzy i analiza bieżących problemów podatkowych po latach nieustannych zmian, najnowsze stanowiska organów skarbowych.

Nowości w VAT
1. Split Payment – raz jeszcze – czyli mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
o teoretyczna dobrowolność mechanizmu Split Payment
o wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
o „dedykowany komunikatu przelewu”
o korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek, bonus finansowy
o zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
o jak się przygotować do Split Payment
o zasady przepływu środków na rachunku VAT.
2. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje, NOWY projekt zmian, problemy praktyczne
o projektowane zmiany w ustawie o VAT i rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
o nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
o czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
o grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy
o system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
o ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
o faktura do paragonu z NIP-em
JPK czyli wiemy już wszystko a nadal nas zaskakuje
3. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni? Problemy praktyczne związane z JPK VAT.
4. JPK od 01.07.2018 jak się przygotować?
5. Korekta JPK – zasady, wyjątki, najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
6. Najem prywatny w ewidencji VAT i deklaracji, czyli pamiętaj kto jest podatnikiem
7. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?
STARE REGULACJE I NOWE PROBLEMY – czyli porządkowanie należnego i naliczonego
8. Problemy praktyczne z fakturami – czyli nie kończąca się historia: kto, kiedy musi, kiedy może, jak z zaliczką i fakturą końcową, czy proforma jest niebezpieczna, czy mogę wystawić fakturę, jak jeszcze nie sprzedałam, kiedy ująć korektę, co z duplikatem, jakie grożą mi sankcje i za jakie przewinienia, długa lista nieustannych wątpliwości. Sankcje za puste i nierzetelne faktury.
9. Jeszcze o zmianach w momencie ujmowania transakcji w odwrotnym obciążeniu.
10. Inne „ciekawostki” w podatku VAT.
11. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, nowe przepisy od 13.01.2018
o jak sprawdzić status
o jak się „przywrócić”
o konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta
12. Status podatnika – kontrahenta w VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego, praktyka urzędów a przepisy i orzecznictwo, najnowsze orzeczenie ETS, czyli czy naprawdę powinniśmy się bać podatników wykreślonych?
13. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

13-08-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl