fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Skuteczny, nowoczesny Menedżer

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Otoczenie biznesowe obecnych Menedżer wymaga od nich wiedzy fachowej, konkretnych umiejętności na wysokim poziomie i twardej odpornej na stres postawy. Z każdym rokiem wymaganie rosną, gdyż rosną i cele biznesowe i konkurencja jest coraz silniejsza. Należy więc mieć zespół wyszkolony, zmotywowany, który potrafi rozwiązywać bieżące problemy i radzi sobie w trudnych sytuacjach w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Menedżer takiego zespołu ma w taki sposób zarządzać, aby używając posiadane zasoby (ludzkie, finansowe, sprzętowe, …) wygenerować wyniki i mieć trwały, zgrany zespół fachowców. Musi, więc egzekwować i wspierać, udzielać informacji zwrotnej i motywować, być dla ludzi Szefem i jednocześnie coachem, który ich rozwija. Zadanie nie łatwe, ale ciekawe i wykonalne. Można zrobić więcej z ludźmi i dla ludzi posiadając określone kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawy) na określonym poziomie. Potwierdzają to Ci, którzy wzięli udział w naszym szkoleniu. Serdecznie zapraszamy!

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, rozwój określonych umiejętności i wspólne wypracowanie takich postaw, które w praktyce zapracują na skuteczniejsze zarządzanie zespołem, na lepsze wyniki oraz na kolejne menedżerskie sukcesy. Wspólnie wypracujemy takie narzędzia, których stosowanie w praktyce w prostej linii przełoży się na wzmocnienie pozycji Menedżera jako Lidera zespołu oraz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy Menedżera oraz jego zespołu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Funkcje Menedżerskie, a funkcje Przywódcy
 • Rola i główne funkcje menedżerskie Szefa zespołu
 • Zarządzanie a Przywództwo – różnice i nasza definicja Lidera
 • Za co odpowiada Menedżer, a za co odpowiada Lider zespołu?
 • Wiedza, umiejętności i postawa Lidera – wspólnie wybierzemy najważniejsze
 1. Nowoczesne podejście do motywacji
 • Co należy mieć, wiedzieć i potrafić, aby skutecznie motywować?
 • Co demotywuje podwładnych?
 • Piramida potrzeb Maslowa, – co należy wiedzieć?
 • Co zrobić, gdy teoria o motywowaniu do tej pory się nie sprawdziła?
 • Nie motywuj, gdy Tobie brakuje motywacji – uzasadnienie + rozwiązanie

3. Typy osobowości a przewodzenie ludziom

 • Typy osobowości pracowników w księgowości
 • Typowa osobowość pracowników księgowości/finansów
 • Osobowość Szefa vs osobowość pracowników
 • Zagrożenia, szanse o okazje – jak wykorzystać tę wiedzę?
 1. Komunikacja w zespole
 • Zasady skutecznej komunikacji oraz błędy popełniane przez całą rzeszę menedżerów
 • Nasz model komunikacji w dziale księgowości/dziale finansowym – dyskusja moderowana + wypracowanie wspólnego modelu
 • Stopery i wąskie gardła w komunikacji
 • Najczęściej popełniane błędy w komunikacji Szefa zespołu z podwładnymi

5. Komunikacja menedżerska Lidera skutecznego zespołu

 • Algorytm komunikacji menedżerskiej
 • „Expose Szefa” + zasady skutecznego „Kontraktowania zasad współpracy”
 • Informacja zwrotna (pozytywna, negatywna), jako najważniejsze narzędzie skutecznego zarządzania
 • Kara, nagroda, pochwała i reprymenda – czy warto stosować i w jaki sposób?
 • Konsekwencja i systematyczność – cechy, bez których nie sposób skutecznie zarządzać
 1. Delegowanie zadań i uprawnień
 • Dylematy: co, komu, kiedy, jak delegować?
 • Co determinuje skuteczność delegowania?
 • Informacja zwrotna na usługach skutecznego delegowania
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania
 • Egzekwowanie i wspieranie używane podczas delegowania przez mądrego Szefa
 1. Trudne sytuacje i problemy w pracy Menedżera zespołu
 • Zasoby w gospodarce wolnorynkowej, a pra-przyczyny większości problemów z jakimi spotyka się Menedżer
 • Lista problemów i trudnych sytuacji, z którymi najczęściej spotykają się Liderzy zespołu
 • Tradycyjne czy nowoczesne podejście do poważniejszych problemów – analiza i rozwiązania
 • Zarządzanie sporem i konfliktem w zespole
 • Style rozwiązywania konfliktów, – jakie style Ty posiadasz na swoim wyposażeniu, a których z nich używasz?
 • Kontrola emocji i zarzadzanie stresem w pracy Menedżera – najważniejsze sprawdzone zasady/metody
 1. Narzędzia psychologiczne na usługach skutecznego Lidera
 • Komunikacja, asertywność i empatia – trzy wzajemnie się uzupełniające kompetencje, bez których trudno jest zarządzać, jako Lider
 • Asertywność, w życiu zawodowych
 • Wybrane, niezbędne obszary zachowań asertywnych oraz ich wpływ na skuteczność zarządzania
 • Sprawdzony, skuteczne format asertywnej odpowiedzi „NIE”
 • Empatyczny Menedżer Liderem zespołu
 • Skuteczne wywieranie wpływu na członków zespołu – Robert Cialdini – „6 Reguł wywieranie wpływu na ludzi”
 • Wybrane elementy sztuki perswazji i NLP pomocne w pracy Lidera zespołu księgowego
 1. Zakończenie i podsumowanie szkolenia
 • Co zrobić, aby teoria przyniosła efekty w praktyce?
 • Indywidualny Plan Rozwoju – każdy sam (bez czytania na forum) stworzy dla siebie IPR – ważne, często decydujące o skuteczności tego szkolenia

 

METODOLOGIA SZKOLENIA:

Szkolenie to ma charakter interaktywnych warsztatów, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu będziemy angażować wszystkich uczestników.

 

W czasie szkolenia będziemy pracować z uczestnikami, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszych zawodowych sukcesów

 

 Narzędzia/techniki szkoleniowe:

 • Case studies – opisy i analiza rzeczywistych sytuacji w zarządzaniu zespołem
 • Ćwiczenia symulacyjne – wdrażanie nowych umiejętności i praca na postawach
 • Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników
 • Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników
 • Dyskusje moderowane
 • Mini wykłady (w wymaganej ilości)
 • Filmy i prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia: indywidualne, w parach, w grupach
 • Testy – warto wiedzieć więcej na swój temat
 • Gry zespołowe, które bawią i uczą zarazem

 

Cena: 1590 pln + 23% VAT

Kontakt

Krzysztof Krysiński 
tel. 22 378 26 82
kom. 600 306 366
krzysztof@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl