Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Skuteczny menedżer – Poziom I

22-03-2018 23-03-2018 Warszawa
19-04-2018 20-04-2018 Warszawa
17-05-2018 18-05-2018 Warszawa
14-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

TEMATY:

 • Jak zabezpieczyć i zarządzać zasobami ludzkimi
 • Jak planować i budować cel
 • Jak zarządzać sobą 
 • Jak organizować pracę i delegować zadania
 • Jak kontrolować zespół
 • Jak podejmować trudne decyzje
 • Jak zarządzać zmianą 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dostarczenie uczestnikom wiedzy z wybranych obszarów zarządzania ludźmi
Wypracowanie konkretnych narzędzi dla skutecznego zarządzania zespołami
Wskazanie najczęściej popełnianych błędów oraz metod na ich wyeliminowanie
Podniesienie pewności siebie menedżerów przekładającej się na wyższa skuteczność zarządzania
Zwiększenie skuteczności zarządzania zespołem, co w prostej linii przełoży się na lepsze wyniki menedżera oraz jego zespołu

CELE:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom (menedżerom) wiedzy z obszarów wybranych kompetencji Menedżera (wiedza, umiejętności, postawy) oraz wypracowanie narzędzi zdolnych do zastosowania w praktyce biznesowej. Przejdziemy przez wszystkie najważniejsze kompetencje menedżera, których podniesienie/rozwinięcie zagwarantuje im wzrost biznesu oraz zawodowy/rynkowy sukces.

PROGRAM

 1. Rola menedżera a zabezpieczanie i zarządzanie zasobami w XXI wieku
  • Ograniczone zasoby – atrybut gospodarki kapitalistycznej
  • Definicja kapitalizmu w rozumieniu celów biznesowych (nakłady vs korzyści)
  • Zasoby w gospodarce wolnorynkowe – wyniki przy ograniczonych zasobach
  • Zabezpieczanie zasobów – jedno z zadań nowoczesnego menedżera
  • „Koszyk zasobów” , którymi dysponuje Menedżer
  • Twoja pozycja w firmie a zasoby twoje i twojego zespołu
  • Wynik ekonomiczny a zapewnione i wykorzystane zasoby
  • W jaki sposób zapewniać zasoby dla swojego zespołu?
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze zapewniania zasobów przez Menedżera
 2. Planowanie i budowanie celów
  • Zasady planowania oraz korzyści z planowania
  • Cele i zadania SMART: wyznaczanie i realizacja
  • Najczęściej popełniane błędy w obszarze budowania celów biznesowych
  • Przewidywanie, czyli odpowiedź na pytanie, „co będzie, gdy…?”
  • „Planowanie od końca” oraz inne modelu planowania
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze planowania i budowania celów
 3. Zarządzanie sobą w czasie w pracy Menedżera
  • Czas – jedyny zasób nieodnawialny!
  • Czas determinuje wszystkie procesy mające miejsce w firmie
  • Podstawowe zasady skutecznego zarządzania czasem
  • Priorytety w procesie planowania i wykorzystania zasobów czasowych
  • Pilne – ważne: Macierz Eisenhowera
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze skutecznego zarządzania sobą w czasie
 4. Organizacja pracy oraz delegowanie zadań i uprawnień
  • Zasady organizowania pracy w zespole?
  • Skuteczny styl wydawania poleceń członkom zespołu. Jak osiągać się motywację ludzi?
  • Zasady delegowania zadań i uprawnień
  • ABC delegowania: Co? Komu? Jak delegować? Jak kontrolować delegowane zadania?
  • Różnica między „robieniem” a zarządzaniem – test
  • Skutki nadmiernego „robienia” w miejsce zarządzania
  • Racjonalne powody dla których zarządzanie jest jedynym właściwym atrybutem roli menedżera w z firmie/organizacji
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze skutecznej organizacji pracy oraz delegowania
 5. Kontrola pracy zespołu
  • W jaki sposób skutecznie kontrolować pracę zespołu?
  • Policjant czy Przyjaciel, czy może racjonalnie zarządzający Szef?
  • Zalety konsekwencji w kontrolowaniu pracy zespołu
  • Monitorowanie i nadzór – stare i skuteczne elementy kontroli pracowników
  • Informacja zwrotna, czyli „feedback” jako narzędzi kontroli zespołu
  • ABC udzielania skutecznych informacji zwrotnych pracownikom
  • Raportowanie jako forma kontrolowania i monitorowania pracy zespołu
  • Znaczenie informacji zwrotnej dla Menedżera oraz dla pracownika
  • Konstruktywna krytyka: konstrukcja oraz zasady jej stosowania
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze profesjonalnej kontroli pracy zespołu
 6. Podejmowanie trafnych decyzji, proces decyzyjny oraz trudne sytuacje biznesowe
  • Decyzyjność Szefa – obowiązkowa kompetencja. Lista konkretnych korzyści
  • Brak menedżerskich decyzji . Lista konkretnych zagrożeń
  • Trudne decyzje – „drzewo decyzyjne” oraz inne narzędzia podejmowania decyzji
  • Profesjonalny proces decyzyjny – obowiązkowe zasady
  • „Szkielet Ryby” + inne techniki trafnego decydowania i rozwiązywania trudnych spraw
  • Ocena zagrożenia i ryzyka w procesie decyzyjnym
  • Analiza SWOT (słabe i mocne strony, zagrożenia i możliwości) – zasady oraz zastosowanie
  • „Empowerment” i delegowanie decyzyjności: szanse i zagrożenia
  • Katalog Dobrych Praktyk w obszarze podejmowania trudnych decyzji
 7. Zarządzanie zmianą w firmie/organizacji
  • Zmiana jako atrybut rozwoju i sukcesów
  • „Krzywa zmiany” – przebieg procesu zmiany
  • Zagrożenia jakie niesie zmiana
  • Przewidywanie zmian, czyli jedno z najważniejszych pytań Menedżera: „Co będzie gdy…?”
  • Dedykowana i przemyślana komunikacja w procesie zmiany – główny warunek sukcesu!
  • Autorytet Szefa w procesie zmiany
  • Katalog Dobrych Praktyk w procesie zarządzania zmianą w firmie

METODOLOGIA SZKOLENIA:

Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Menedżerów , poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Szkolenie zaplanowane zostało tak, aby te trzy obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Uczestnikom kompleksowych narzędzi, rozwijając tym samym kompetencje w przedstawionych modułach szkoleniowych.

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia:

 • Ćwiczenia: indywidualne/w parach/w grupach
 • Przykłady i trudne przypadki z pracy uczestników
 • Case study´s z archiwum trenera – analiza przypadków
 • Dyskusje moderowane
 • Testy, które dostarczą Ci niezbędnej wiedzy na własny temat
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • „Energetyzery” – zabawy, które uczą

 

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Aneta Korczak
tel. 604 455 182
aneta.korczak@kdkinfo.pl

22-03-2018 23-03-2018 Warszawa
19-04-2018 20-04-2018 Warszawa
17-05-2018 18-05-2018 Warszawa
14-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl