fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Skuteczna Asystentka

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Profesjonalna Asystentka to prawa ręka swojego przełożonego bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej firmy czy instytucji. Idealna Asystentka to osoba która przy realizując wszystkie niezbędne działania nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sama ją kreuje. Jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestniczek szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową.

Kierując na warsztat przełożony zyskuje:

 • Efektywniejszą współpracę oraz skuteczniejszą komunikację z asystentką.
 • Poprawę zarządzania czasem i wyższą efektywność
 • Większą odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Skuteczniejszą organizację pracy asystentki i podległego jej zespołu
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych asystentki
 • Wdzięczność za ciekawe szkolenie i możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji 😉

Główne korzyści ze szkolenia:

 • Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego sekretarki / asystentki
 • Budowanie właściwych relacji z pracownikami, Klientami i przełożonymi
 • Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz instytucji
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie
 • Poprawa skuteczności radzenia sobie z nieporozumieniami i konfliktami w pracy
 • Poznanie praktycznych zasad savoir-vivre w relacjach biznesowych
 • Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.

 

SKUTECZNA ASYSTENTKA – PROGRAM

WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE

 • Komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości
 • Utrzymanie prawidłowych relacji z szefem
 • Pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności…
 • Lista podstawowych oczekiwań szefa
 • Efektywność w pracy asystentki
 • Polityka prywatności
 • Komplementarność funkcjonowania zawodowego
 • Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny
 • Reprezentacja firmy w tandemie
 • Spotkania biznesowe: firmowe i pozafirmowe

BIURO JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE FIRMY

 • Efektywna komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem
 • Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura
 • Organizowanie pracy sekretariatu
 • Organizacja zebrań, spotkań i konferencji
 • Metody skutecznego informowania – różnice między przekazywaniem informacji a interpretacją

OBSŁUGA KLIENTA

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 • Trójkąt potrzeb Klienta
 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców
 • Nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon

ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE W PRACY ASYSTENTKI

 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

BUDOWA WIZERUNKU I DOSKONALENIE IMAGE PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy
 • Cmok nonsens i gesty kulturowe

DRESS CODE I ELEGANCJA W UBIORZE ASYSTENTKI – CO I KIEDY NOSIĆ?

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY ASYSTENTKI

 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki. konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu;
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W SEKRETARIACIE A OSOBOWOŚĆ

 • Profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach
 • Jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców
 • Wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań

PROFIL SKUTECZNEJ ASYSTENTKI

 • Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
 • Indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl