fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Delegacje służbowe i samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści – zagrożenia – regulacje WAŻNE UCHWALONE ZMIANY od 2019 roku.

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Delegacje służbowe – problemy praktyczne
1. Polecenie wyjazdu służbowego:
– zasady wypełniania;
– daty wyjazdu – powrotu z podróży służbowych;
– miejsce wyjazdu skąd – dokąd;
– środek transportu: jak szczegółowo określić,
– samochód prywatny – obowiązkowy wniosek pracownika i zgoda pracodawcy;
– dodatkowe elementy polecenia służbowego;
– podpis: kogo, czy konieczna pieczątka;
– data wydania polecenia służbowego;
– najczęściej pojawiające się błędy w wypełnieniach polecenia wyjazdu: nieprecyzyjny środek transportu, brak podpisu, wyjazd z miejsca zamieszkania a informacja na poleceniu wyjazdu;
– skutki wyjazdu bez polecenia służbowego.
2. Rozliczenie delegacji krajowej:
– data wyjazdu/powrotu w praktyce;
– zasady wyliczania czasu trwania podróży służbowej;
– wyliczenie diety – najczęstsze problemy praktyczne: błędy w wyliczeniach, brak pomniejszania o zapewnione posiłki, wyższe rachunki niż wysokość diety;
– ryczałty wykazywane w rozliczeniu delegacji: na dojazdy, za nocleg, za przejazdy;
– data wypełnienia rozliczenia a termin zawarty w Rozporządzeniu;
– błędy pojawiające się w rozliczeniach: brak podpisu pracownika, brak zatwierdzenia, błędy w wyliczeniach, brak prawa do ryczałtów i diet.
3. Rozliczanie podróży zagranicznej
– Podróż zagraniczna do kilku państw;
– podział podróży na część krajowa i część zagraniczną;
– moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne;
– wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
– wyliczanie diety zagranicznej: zasady jej pomniejszania, część na inne wydatki, czas trwania podróży zagranicznej a wysokość diety;
– pomniejszanie diety o zapewnione posiłki, pobyt w szpitalu;
– ryczałty, w tym ryczałt na dojad z/do dworca PKP, PKS, lotniska;
– praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie
4. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
– potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
– rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
– dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne;
– paragony, faktury i rachunki;
– bilety PKP, PKS, lotnicze – zasady rozliczania;
– rozliczanie faktur zagranicznych, w tym wystawionych na osobę fizyczną (pracownika);
– oświadczenia pracownika o braku prawidłowego dokumentu, w sprawie posiłków i prawa do ryczałtu;
– rozliczanie wydatków ponoszonych na zakup w restauracjach;
– przejazd autostradą płatną;
– opłata za parking.
5. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych:
6. Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

Samochód w firmie – problemy praktyczne
7. Podatkowa definicja pojazdu samochodowego – w podatkach dochodowych i w podatku VAT
8. Rodzaje pojazdów samochodowych – samochody i inne pojazdy, klasyfikacja, dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT
9. Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej – stan obecny i planowane zmiany od 01.01.2019
10. Samochód prywatny pracownika a zasady uwzględnienia wydatków z nim związanych w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
11. Samochód służbowy do celów prywatnych – zasady ustalania przychodu, zasady opodatkowania, możliwe wyjątki, przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych i orzecznictwa.
12. Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych – amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
13. Zmiany w ograniczeniach wydatków z tytułu amortyzacji w kosztach po 22.02.2018 roku.
14. Amortyzacja samochodu otrzymanego nieodpłatnie po zmianach w styczniu i lipcu 2018 roku.
15. Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów – rodzaje, konsekwencje, regulacje w prawie odpadkowych.
16. Uchwalone zmiany i ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w kosztach podatkowych.
17. Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
18. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
19. Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją, rozbudową, remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
20. Uchwalone zmiany od 2019 roku
– ograniczenie kosztów amortyzacji
– ograniczenie kosztów leasingu
– ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
– zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
– ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
– niezwykle ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.
21. Niezbędna dokumentacja samochodu w kontekście podatków.
22. Panel dyskusyjny – pytania, rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z wykorzystywaniem samochodów w działalności.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl