Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

SAMOCHÓD W FIRMIE W 2018 ROKU i DELEGACJE SŁUŻBOWE– z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów skarbowych

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Pojęcie samochodu w przepisach podatkowych
• samochód osobowy;
• samochód ciężarowy;
• inny pojazd samochodowy;
• tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg;
• obowiązkowe dokumenty dodatkowe związane z samochodami – homologacja, zgłoszenie do US.
2. Odliczanie podatku VAT od samochodu –
• zmiany od 01.01.2014 r. i od 01.04.2014 r.
• zakup samochodu – kiedy w 100 % a kiedy w 50%
• zakup paliwa do samochodu różnego typu;
• naprawy samochodu;
• zakup części zamiennych do samochodu
• korekta odliczonego podatku VAT – art. 90b – zasady stosowania, obliczenia
3. Rozliczanie podatku VAT od zakupionych samochodów, od 2014 r.:
• zmiana pojęcia „towaru używanego” – konsekwencje praktyczne;
• podatek odliczony w całości lub w części a podatek należny;
• wyliczanie podatku do odliczenia w przypadku leasingu samochodu
• kiedy naliczamy podatek VAT od używana „prywatnego”
4. Sposób korzystania z samochodu – skutki podatkowe i zasady rozliczeń:
• zakup samochodu na własność a KUP i odliczanie podatku VAT;
• leasing – operacyjny a finansowy samochodu, koszty dodatkowe związane z leasingiem samochodu, odliczenie częściowe w VAT, stawka 23% lub „zw” – zasady stosowania;
• najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego.
5. Rozliczanie samochodu na gruncie podatku dochodowego:
• zasady amortyzacji samochodu, w tym stawki amortyzacyjne i metody;
• ograniczenie w zaliczeniu w KUP wartości samochodu osobowego powyżej 20.000,00 EUR – wyliczenia limitu;
• ograniczenia w zaliczaniu ubezpieczenia od samochodu osobowego do KUP – zasady i przykłady wyliczeń;
• dodatkowe koszty ponoszone w związku z samochodem, w tym parkowanie, autostrada, naprawy samochodów w najnowszych wyjaśnieniach i orzecznictwie;
• leasing samochodu osobowego a podatku dochodowym
• decyzja w zakresie odliczania podatku VAT a koszty podatkowe – interpretacje i orzeczenia
6. Samochód prywatny w celach służbowych:
• umowa na jazdy lokalne – zasady rozliczeń;
• podróż służbowa pracownika samochodem prywatnym – problemy praktyczne – zasady rozliczania delegacji służbowych, pułapki, dokumentacja, umowy,
• najem samochodu a kilometrówka – kiedy niezbędna?
• koszty rozliczane na zasadzie kilometrówki
• ewidencja przebiegu pojazdu – zasady prowadzenia i rozliczania.
7. Samochód służbowy w celach prywatnych:
• nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika – kiedy i w jakiej wysokości? – zmiana w podatku dochodowym od 01.01.2015 – najnowsze stanowiska organów skarbowych – 2016
• faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
• wysokość świadczenia – metody ustalania;
• wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne.
8. Szczególne zagadnienia związane z samochodem:
• samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej;
• kradzież, wypadek samochodu własnego lub leasingowanego;
• dodatkowe badania lekarskie osób korzystających z samochodów w celach służbowych;
• transakcje zagraniczne dotyczące samochodu: WDT, WNT, eksport, import towaru lub usług;
• rozliczanie podatkowe usług transportowych towarów i osób.
9. Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne
10. Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
11. Pojęcie podróży służbowej.
12. Miejsce pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy,
13. Definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.
14. Obowiązek pracy w delegacji, a sytuacje, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.
15. Czas pracy w delegacji:
• część delegacji zaliczana do czasu pracy
• część delegacji niezaliczana do czasu pracy
• nadgodziny
• okresy minimalnego wypoczynku
• możliwe do zastosowania regulacje w regulaminie pracy
16. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:
• diety
• zwrot kosztów:
– przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
17. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznych:
• diety
• koszty przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej
• koszty noclegów
• koszty innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
18. Różnice w rozliczeniach podróży służbowych i zagranicznych:
• należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju
• polecenie wyjazdu
• dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej
• przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity
19. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych)
20. Pytani, panel dyskusyjny.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl