Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych

20-03-2018 -- Warszawa

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

PROGRAM

 1. Pojęcie podróży służbowej
 2. Określenie miejsca pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.
 3. Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.
 4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników
 5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 6. Czas pracy w delegacji
  • część delegacji zaliczana do czasu pracy
  • część delegacji niezaliczana do czasu pracy
  • nadgodziny
  • okresy minimalnego wypoczynku
  • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy
 7. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych – m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje.
 8. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych – regulacje obecne i nowe (nowe rozporządzenie wprowadza m. in. zwiększenie kwoty diety i ryczałtów, pomniejszanie kwoty diety za każdy zapewniony pracownikowi posiłek, brak obowiązku dokumentowania przejazdów biletami PKP, PKS)
  • diety
  • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
  • ryczałty na jazdy lokalne
  • noclegi
  • inne wydatki
 9. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej – regulacje nowe i obecne z (nowe rozporządzenie wprowadza m. in. zwiększenie kwot diet i limitów na noclegi, jasne wskazanie na możliwość ustalenie więcej niż jednego państwa docelowego)
  • diety
  • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów(planowane jest zwiększenie kwoty „kilometrówki”)
  • noclegi
  • inne wydatki
 10. „Podróże służbowe” osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – rozliczenia, korzystne regulacje umowne:
  • obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży
  • zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

20-03-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl