fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

RODO i dokumentacja pracownicza po zmianach w 2019 r.

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

Kompleksowe przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników, z uwzględnieniem unijnej nowelizacji RODO, która weszła w życie 25 maja 2018 r.  Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Aktualizacja wiedzy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów – ostatnie i planowane zmiany
 • Praktyczne przykłady często popełnianych błędów oraz obszarów podwyższonego ryzyka w procesach HR
 • Wskazówki jak dostosować działanie działu kadr do reformy RODO
 • Szkolenie poprowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym – były dyrektor firmy świadczącej usługi outsourcingu kadr oraz rekrutacji

 

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza oraz specjaliści HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem

 

PROGRAM

 1. Obowiązki pracodawcy a reforma RODO
 • UODO vs RODO – co się zmieniło?
 • Kategorie danych osobowych – dane „zwykłe” i „wrażliwe”, zasady przetwarzania
 • Administrator, współadministrator czy podmiot przetwarzający – pracodawca w relacjach z dostawcami usług HR
 • Zabezpieczenie zbiorów danych, współpraca z IOD, zgłaszanie przypadków naruszenia ochrony danych do PUODO i sankcje
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR i zasady ich ustalania
 • Upoważnienie do przetwarzania danych – zakres i forma
 • Rozszerzony obowiązek informacyjny i prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres i forma, pułapki „dobrowolności”?
 1. Proces rekrutacji
 • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 • Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać?
 • Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe, zbieranie informacji o życiu prywatnym
 • Niestandardowe formy rekrutacji a ochrona danych osobowych – m.in. poszukiwania bezpośrednie, system rekomendacji pracowniczych
 • Testy rekrutacyjne i psychologiczne – możliwości i ograniczenia stosowania, wyniki testów jako dane osobowe
 • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 1. Dane osobowe zatrudnionych
 • Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO
 • Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
 • Ograniczenie celu, zakresu i okresu przechowywania danych – obszary ryzyka
 • Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika
 • Niepracownicze formy zatrudnienia a zakres przetwarzanych danych osobowych
 • Dostęp do danych pracownika przez instytucje i organy państwowe
 • Stan zdrowia pracownika a badania medycyny pracy
 • Monitoring w miejscu pracy na nowych zasadach a poszanowanie prywatności pracownika – m.in. kamery, poczta elektroniczna, Internet, GPS
 • Śledzenie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim zakresie dopuszczalne?
 • Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy – dane osobowe, prawa autorskie, dobra osobiste
 • Ochrona danych osobowych w relacjach ze związkami zawodowymi
 • Lista kontrolna – jak dostosować procesy HR do RODO

 

Cena: 560 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl