fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rewolucja w kontroli podatkowej 2019/2020

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

I. Biała lista podatników VAT jako narzędzie należytej staranności podatnika
1. Jaki zakres informacji znajdą się w nowym rejestrze podatników VAT i jak często dane będą wprowadzane przez U.S.
2. Rachunki bankowe w rejestrze podatników ,jakie będą konsekwencje braku ich ujawnienia,
3. Definicja jednorazowej transakcja,
4. Sankcje i kary za zapłatę na nieujawniony rachunek bankowy
5. Sankcje i kary za brak rachunków bankowych
6. Rola kontrahenta dokonującego zapłaty w informowania organu skarbowego o numerze konta podatnika.

II. STIR – blokada kont podatników przerywa karuzelę VAT
1. Kiedy organ skarbowy wydaje dyspozycję blokady konta,
2. Jak długo trwa blokada konta,
3. Czy blokada konta może być przedłużona i czy dokonanie blokady wymaga postanowienia organu skarbowego,
4. Czy podatnikowi przysługuje zażalenie na przedłużenie blokady,

III. JPK_VAT modyfikacja obowiązkowego pliku, powstanie JPK_VDEK
1. Pliki JPK jako narzędzie kontroli podatkowej organu skarbowego,
2. Analizator JPK,
3. JPK schemat powiązań pomiędzy plikiem obowiązkowym a plikami na żądanie,
4. Czynności sprawdzające a plik JPK_VAT
5. Zmiana schemy JPK_FA
6. Likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowego pliku JPK_VDEK
7. Terminy wdrożenia JPK_VDEK w odniesieniu do dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców
8. Kary i sankcje za błędy w JPK, kiedy będą stosowane i jakich błędów dotyczą.

IV. Dokumentowanie sprzedaży detalicznej a nowe kasy online 2019/2020.
1. Kasy online raportujące sprzedaż nowy plik JPK_Paragon
2. Terminy i zasady wdrożenia nowych kas fiskalnych,
3. Terminy używania kas rolkowych i elektronicznych,
4. Terminy obowiązkowego używania kas online w branżach „wrażliwych”
5. Zasady i terminy wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej
6. Ulga na zakup kas online – zasady skorzystania z ulgi
7. Nowe sankcje w wysokości 300 zł za brak obowiązkowych przeglądów technicznych, raportowanie przez firmy dokonujące przeglądu kas,
8. Przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas,
9. Zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP-u nabywcy,
10. Sposób prowadzenia ewidencji i warunki używania kas.

V. Od listopada 2019r. Obowiązkowa podzielona płatność w odniesieniu do 150 produktów i usług
1. Zasady stosowania obowiązkowego mechanizm podzielonej płatności
2. Obowiązkowa podzielona płatność a odwrotne obciążenie
3. Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
4. Dodatkowa informacja na fakturze : Mechanizm podzielonej płatności,
5. Płatność innych podatków z konta VAT,
6. Dokonywanie płatności zbiorczej dla jednego kontrahenta bez podawania numeru faktur,
7. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności 30 % kwoty VAT wykazanej na fakturze.
8. Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl