fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Reprezentacja i reklama w świetle podatków

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Program:

 1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji
 2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację m.in.:
  • upominki, poczęstunki dla kontrahentów,
  • wydatki na dekoracje biura,
  • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
  • kartki świąteczne itp.
 3. Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji:
 4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę m.in.:
  • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
  • reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia,
  • upominki reklamowe, tablice reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
  • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.
 5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
  • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków na fundowanie nagród przez sponsorów do kosztów uzyskania przychodów,
  • opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów organizujących konkursy lub imprezy sportowo – kulturalne,
  • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
  • środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług – skutki podatkowe,
  • udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.
 6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
 7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych
 8. Świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy np.:
  • wydatki pracodawcy – zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i dokumentowania,
  • wydatki sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • wydatki pracodawcy na działalność socjalną sfinansowane z innych źródeł, niż ZFŚS,
  • wydatki, które nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS.
 9. Wydatki pracodawcy na m.in.: szkolenia, spotkania i wyjazdy integracyjne, opiekę medyczną, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty itp. – ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 10. Używanie przez pracowników, członków zarządu, menedżerów itp. służbowych samochodów do celów prywatnych – zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stosowania zwolnienia zabezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 11. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku VAT np.:
  • zasady rozliczania VAT w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  • upominki i nagrody dla kontrahentów,
  • poczęstunki dla kontrahentów,
  • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych.
 12. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em
 13. Zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy
 14. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 15. Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, zleceniobiorców, kontrakty menedżerskie itp. w aspekcie podatku VAT m.in.:
  • czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
  • zasady dokumentowania świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów,
  • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT,
  • zakup usług obcych na potrzeby pracowników, członków zarządu, zleceniobiorców itp.,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
  • moment powstania obowiązku podatkowego.
 16. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 17. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych itp. nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
 18. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników, członków zarządu, menedżerów itp. – zasady rozliczania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 19. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
 20. Pozostałe zagadnienia.
 21. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl