fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Relacje w zespole. Co menadżer powinien wiedzieć o mobbingu, dyskryminacji, konfliktach – jak im przeciwdziałać?

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Konflikty w zespole są naturalnym zjawiskiem i zdarzają się wszędzie. Czasami przybierają jednak groźną postać nieakceptowalnych praktyk, takich jak szykanowanie pracownika czy współpracownika, dyskryminacja bądź też mobbing. To właśnie menadżerom najczęściej zarzuca się stosowanie mobbingu i innych niedozwolonych praktyk, choć nierzadko są to oskarżenia niesłuszne. Zdarza się również, że nieporozumienia między pracownikami, czy „konfliktowość” jednej osoby, skutecznie dezorganizuje pracę całego zespołu.
Jak odróżnić mobbing od zwykłego konfliktu? Jak prawidłowo postępować z podwładnymi, aby nie dochodziło do nadużyć? Jak bronić się przed niesłusznymi oskarżeniami? Jak wprowadzić skuteczny program prewencyjny?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź podczas specjalnego szkolenia dedykowanego menadżerom. W trakcie szkolenia przedstawione będą przykłady praktyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i konsultacji z ekspertem.

 

Program:

1. Od konfliktu do mobbingu:
 • Obowiązek menadżerów – kształtowanie poprawnych relacji w zespole;
 • Rodzaje konfliktów w środowisku pracy (konflikt wartości, relacji, danych, interesów, konflikt strukturalny);
 • Eskalacja konfliktu – obserwować czy ingerować?;
 • Pojęcie i przyczyny mobbingu;
 • Przejawy mobbingu i niedozwolone praktyki;
 • Profil ofiary i profil sprawcy mobbingu;
 • Omówienie przypadków mobbingu z praktyki a także przykładów podanych przez uczestników szkolenia;
2. Nierówne traktowanie i dyskryminacja:
 • Pojęcie i przejawy nierównego traktowania, dyskryminacji – niedozwolone kryteria dyskryminacyjne;
 • Molestowanie i molestowanie seksualne;
 • Kiedy menadżer ma możliwość różnicowania sytuacji i uprawnień pracowniczych?;
 • Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji?;
 • Omówienie przypadków dyskryminacji z praktyki a także przykładów podanych przez uczestników szkolenia;
3. Dobre praktyki zarządzania:
 • Jak oceniać podwładnych?;
 • Jak dyscyplinować i karać podwładnych bez posądzenia o mobbing?;
 • Kiedy mamy do czynienia z tzw. dozwoloną krytyką pracownika?;
 • „Brak chemii” pomiędzy szefem a podwładnym – asertywność i sytuacje konfliktowe, jak postępować w takich przypadkach?;
 • Mobbing a niewłaściwy styl zarządzania;
4. Odpowiedzialność pracodawcy i roszczenia pracownika:
 • Jak pracownicy przygotowują się do wniesienia roszczeń z powodu mobbingu? – zarzuty pracowników i sposoby dochodzenia roszczeń, gromadzenie dowodów (nagrywanie przełożonego bez jego wiedzy – czy taki dowód pracownik może wykorzystać w sądzie?);
 • Niesłuszne oskarżenia o mobbing – jak temu przeciwdziałać? Jak się bronić?;
 • Dyskryminacja i mobbing a pracownicze dobra osobiste;
 • Roszczenia pracownika vs. odpowiedzialność menadżera oraz pracodawcy;
 • Przeciwdziałanie i sposoby reagowania na niepożądane zachowania;
 • Skuteczny program prewencyjny;
 • Pozaprawne skutki tolerowania czy stosowania przez pracodawcę praktyk mobbingowych i dyskryminacyjnych;

5. Podsumowanie, pytania uczestników i dyskusja

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl