fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rekrutacja zgodna z prawem

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:
Skuteczna rekrutacja to nie tylko umiejętność docierania do kandydatów, budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy i stosowania odpowiednich metod selekcji. Specjalista ds. rekrutacji musi także bardzo dobrze znać przepisy prawa (m.in. prawa pracy i ochrony danych osobowych), aby swoim działaniem nie narazić pracodawcy na poważne problemy i odpowiedzialność finansową.

Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących procesu pozyskiwania, selekcji i doboru kandydatów do pracy. Zostaną omówione praktyczne aspekty polskiego prawa pracy oraz unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych (tzw. GDPR/RODO).

Korzyści dla uczestników:
· Kompleksowe zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi rekrutacji pracowników
· Poznanie procedur właściwego postępowania w typowych sytuacjach obarczonych ryzykiem naruszenia przepisów prawa
· Otrzymanie szeregu praktycznych wskazówek rozwiązania problemów budzących wątpliwości interpretacyjne

Adresaci szkolenia:
· Specjaliści ds. rekrutacji
· Dyrektorzy personalni
· Konsultanci i research’erzy z agencji rekrutacyjnych

PROGRAM
1. Przepisy prawa w rekrutacji
· Kodeks Pracy – zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy i pracowników
· Ochrona prywatności i innych dóbr osobistych kandydata
· Zakaz dyskryminacji
– rodzaje dyskryminacji, katalog kryteriów, przykłady
– odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

2. Ochrona danych w procesie rekrutacji
· Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów – dane obowiązkowe i dodatkowe, zmiany po 25 maja 2018
· Co oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie kandydatów?
· Rekrutacje „ukryte” a RODO
· Rozszerzony obowiązek informacyjny wobec kandydatów – formułowanie treści klauzuli informacyjnej
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres, cele, forma, pułapki „dobrowolności” zgody
· Prawa kandydatów w świetle RODO, w tym prawo do bycia zapomnianym
· Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

3. Metody rekrutacji i selekcji w świetle RODO
· Niestandardowe formy rekrutacji a ochrona danych osobowych – m.in. portale społecznościowe, poszukiwania bezpośrednie, systemy rekomendacji
· Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać?
· Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje pisemne i ustne, Internet, portale społecznościowe, karalność, background check
· Testy rekrutacyjne i psychologiczne – możliwości i ograniczenia stosowania, treść zgody, kiedy kandydat może odmówić zgody

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl