fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników – sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt: „Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników – sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej”.
Rozmowa kwalifikacyjna czyli wywiad jest metodą najczęściej stosowaną w selekcji kandydatów, mimo, iż jest metodą najsilniej obciążoną możliwością sterowania własną atrakcyjnością przez kandydatów i przez pracodawcę. Z punktu widzenia pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej popularnym narzędziem selekcji, gdyż dzięki niej ma on okazję zobaczyć, poznać i ocenić bezpośrednio kandydata. Jednocześnie osobiste spotkanie to często jedyna podstawa oceny kandydata przez pracodawcę. Z punku widzenia pracownika rozmowa kwalifikacyjna bywa jedyną możliwością zaprezentowania się pracodawcy i bezpośrednio od jej wyniku może zależeć sukces kandydata – zdobycie pracy. A skoro tak wiele zależy od rozmowy bezpośredniej, nie dziwi fakt, że obydwie strony – pracownik i pracodawca – starają się jak najlepiej do niej przygotować. Sukces pracodawcy to profesjonalnie opracowany kwestionariusz do rozmów kwalifikacyjnych, modyfikowany w zależności od zachowania i poziomu kandydata. Dzięki wcześniej opracowanym pytaniom pracodawca może kontrolować przebieg rozmowy i nie obawia się, że pominie kluczowe kwestie z punktu widzenia firmy i danego stanowiska.

Kluczowe elementy naszej metodologii:
– Forma warsztatowa, aktywizująca wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny (w każdym module dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe)
– Uczenie praktycznych umiejętności pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnego procesu naboru pracowników.

Cel szkolenia:
– Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska.

Uczestnicy:
Warsztat przeznaczony przede dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

Korzyści ze szkolenia:
Dla firmy:
– będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący system pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie;
– podniesie swoje możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników
– jej pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

Dla uczestników:
– nauczą się profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji
– będą mieć możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy

Przykładowe metody szkoleniowe:
– Praktyczne ćwiczenia warsztatowe
– Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
– Formularze robocze.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł 1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy
– Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
– polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata
– Przygotowanie się do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
– profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata
– przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto
– Budowanie wizerunku firmy na rynku Marka pracodawcy
– Marka pracodawcy
– jak przyciągnąć najlepszych kandydatów z rynku?
– korzyści funkcjonalne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne.

Moduł 2. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne
– Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej
– Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
– sposób przygotowania rozmowy
– sposób prowadzenia rozmowy
– Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy
– Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu
– plan wywiadu.

Moduł 3. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego
– Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym
– Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
– jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
– Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
– model biograficzny
– model oparty na kryteriach
– model analizy sytuacji zawodowej
– model analizy zdarzeń krytycznych
– model opary na sytuacjach
– model STAR
– Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne
– błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
– Aspekty prawno- etyczne procesu rekrutacyjnego.

Moduł 4. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?
– Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC
– Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów
– Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji.

Moduł 5. Wybór i akceptacja kandydata do pracy
– Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi – jak rozmawiać o finansach?
– Podziękowanie pozostałym kandydatom
– udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji
– list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl