Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rekrutacja i selekcja pracowników – czyli sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

 

Markowa firma w poszukiwaniu markowych pracowników

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli wywiad, jest metodą najczęściej stosowaną w selekcji kandydatów, mimo, iż jest metodą najsilniej obciążoną możliwością sterowania własną atrakcyjnością przez kandydatów i przez pracodawcę.     

Z punktu widzenia pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej popularnym narzędziem selekcji, gdyż dzięki niej ma on okazję zobaczyć, poznać i ocenić bezpośrednio kandydata. Jednocześnie osobiste spotkanie to często jedyna podstawa oceny kandydata przez pracodawcę. Z punku widzenia pracownika rozmowa kwalifikacyjna bywa jedyną możliwością zaprezentowania się pracodawcy i bezpośrednio od jej wyniku może zależeć sukces kandydata – zdobycie pracy. A skoro tak wiele zależy od rozmowy bezpośredniej, nie dziwi fakt, że obydwie strony – pracownik i pracodawca – starają się jak najlepiej do niej przygotować. Sukces pracodawcy to profesjonalnie opracowany kwestionariusz do rozmów kwalifikacyjnych, modyfikowany w zależności od zachowania i poziomu kandydata. Dzięki wcześniej opracowanym pytaniom pracodawca może kontrolować przebieg rozmowy i nie obawia się, że pominie kluczowe kwestie z punktu widzenia firmy i danego stanowiska.

Aby jednak w ogóle doszło do rozmowy kwalifikacyjnej z odpowiednimi kandydatami, najpierw to oni muszą dokonać wyboru przyszłego pracodawcy. Takiego, którego marka jest znana, prestiżowa i obiecuje satysfakcjonującą współpracę na miarę coraz wyższych oczekiwań potencjalnych pracowników.
Jak kandydaci postrzegają firmę? Tak, jak jej pracowników, bo pracownicy także mogą mieć prestiżową lub słabą markę. Próba silniejszego zaistnienia na rynku prestiżowych pracodawców poprzez wysiłek ograniczony wyłącznie do wybranych osób: menedżerów, działu marketingu, PR, to często jednak za mało. Pozostaje więc olbrzymi, nie do końca wykorzystany kapitał – pracownicy. Aby pomóc w zagospodarowaniu owego kapitału, coraz więcej przedsiębiorstw wdraża program budowania markowej firmy poprzez „markowych” pracowników, którzy stają się swego rodzaju nośnikami pozytywnych informacji i skojarzeń na temat swego pracodawcy. Specjaliści od marketingu przewidują, iż działania typu „internal branding” staną się docelowo jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania strategicznego – także z punktu widzenia działań HRM.

Kluczowe elementy naszej metodologii:

  • Forma warsztatowa, aktywizująca wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny (w każdym module dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe),
  • Uczenie praktycznych umiejętności pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnego procesu naboru pracowników.

Cel szkolenia:

  • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy,
  • Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego,
  • Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.

Uczestnicy:

Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.
W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i będą prowadzić procesy rekrutacji i selekcji w przyszłości, oraz chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką.

Korzyści ze szkolenia:

Dla firmy:

  • będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący system pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie,
  • podniesie swoje możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników,
  • jej pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

Dla uczestników:

  • nauczą się profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji,
  • będą mieć możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy,
  • uzyskają umiejętność budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników.

Przykładowe metody szkoleniowe:

Tradycyjne (zwyczajowo stosowane):

  • Symulacje i odgrywanie ról,
  • Praktyczne ćwiczenia warsztatowe,
  • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku.

Autorskie:

  • Ćwiczenia swobodne,
  • Formularze robocze,
  • Indywidualne Karty Zmian.

Program:

Moduł 1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy:

 1. Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych:
  • polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata.
 2. Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów:
  • profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata,
  • przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto.
 3. Źródła pozyskiwania pracowników – skanowanie rynku pracy:
  • sytuacja na rynku pracy (…nie dzwoń…jestem w Irlandii…),
  • sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne,
  • dobór mediów a profil stanowiska,
  • zasięg mediów.

Moduł 2. Atrakcyjny pracodawca to znacznie więcej niż atrakcyjne wynagrodzenia:

 1. Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy:
  • korzyści funkcjonalnych,
  • wartości ekonomicznej,
  • korzyści psychologicznych.
 2. Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę?
 3. Jak rozpoznać różnice pomiędzy dobrym i słabym pracodawcą

Moduł 3. Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak zbliżyć się do ideału w roli pracodawcy:

 1. Realny i idealny obraz firmy jako pracodawcy, metody zmniejszania rozbieżności
 2. Wyjście poza dział marketingu – program codziennego budowania „od środka” pożądanej marki i wizerunku pracodawcy poprzez działania samych pracowników
 3. Jak markowi pracownicy pomagają budować brand i wizerunek przedsiębiorstwa:
  • kreowanie przez pracowników własnej marki profesjonalnej jako narzędzie wspierające zzl.

Moduł 4. AIDA – Attention, Interest, Desire, Action (czyli zastosowanie PR w HRM):

 1. Przygotowanie informacji dla kandydatów:
  • ogłoszenie anonimowe, rekrutacyjno-reklamowe, promocyjne i informacyjne,
  • związek formy z treścią, wymagania, oferta.
 2. Rekrutacja przez internet:
  • ogłoszenie internetowe, internetowe bazy danych, preselekcja, interview on line, banery, mailing, jobot.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja:
  • zgłoszenia telefoniczne, pisemne oraz bezpośrednie,
  • czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie /list motywacyjny, życiorys zawodowy.

Moduł 5. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne:

 1. Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
  • sposób przygotowania rozmowy,
  • sposób prowadzenia rozmowy.
 3. Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy
 4. Wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów
 5. Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu:
  • plan wywiadu.

Moduł 6. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego:

 1. Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym
 2. Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych:
  • jak uzyskać maksimum informacji unikając banału.
 3. Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  • model biograficzny,
  • model oparty na kryteriach,
  • model analizy sytuacji zawodowej,
  • model analizy zdarzeń krytycznych,
  • model opary na sytuacjach.
 4. Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne:
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Moduł 7. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?:

 1. Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC
 2. Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów
 3. Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji

Moduł 8. Wybór i akceptacja kandydata do pracy:

 1. Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 2. Podziękowanie pozostałym kandydatom:
  • udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji,
  • list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl