fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

JAK WYGRAĆ Z „RYNKIEM PRACOWNIKA” – CZYLI POZYSKAĆ I ZATRZYMAĆ SPECJALISTÓW W FIRMIE?

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

Według różnych danych w najbliższych latach rynek pracy znów będzie „rynkiem pracownika”.

Dla pracodawców oznacza to, że proces pozyskania kandydatów – przynajmniej na część kluczowych stanowisk – będzie musiał być bardziej przemyślany i wykraczać poza ramy dotychczasowej standardowej rekrutacji. Warto też zróżnicować zakres poszukiwań i sprawdzania kompetencji kandydatów na konkretne stanowiska tak, aby zminimalizować koszt i czas trwania rekrutacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami i metodami poszukiwań najlepszych kandydatów do pracy. Zaprezentowane zostaną m.in. przykłady praktycznych narzędzi i technik rekrutacyjnych, a także ważniejsze przepisy prawne (m.in. dotyczące zakazu dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych kandydatów).

Szkolenie poprowadzi praktyk -psycholog z wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji, były dyrektor agencji doradztwa personalnego.

Korzyści dla Uczestników:

 • Praktyczne zaznajomienie z zasadami budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
 • Poznanie różnych możliwości docierania do interesujących nas kandydatów – standardowych            i niestandardowych
 • Nauczenie się profesjonalnego planowania i prowadzenia procesu rekrutacji – od identyfikacji potrzeb (profilu kandydata) aż po przygotowanie oferty pracy?
 • Zapoznanie z różnymi metodami sprawdzania twardych umiejętności i miękkich kompetencji kandydatów zależnie od stanowiska

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza wszystkich szczebli,specjaliści ds. kadr i rekrutacji

Metody szkoleniowe:          

Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane

PROGRAM

 1. Analiza potrzeb i planowanie
 • Kogo szukamy, czyli specyfikacja stanowiska i kandydata
 • Ogłoszenie o pracę – jak je przygotować, aby dotrzeć do grupy docelowej?
 • Formy poszukiwań i docierania do kandydatów zależnie od rodzaju stanowiska
 • System rekomendacji pracowniczych – jak działa, jak go wykorzystać w swojej firmie, jak ustalić tzw. referral bonus?
 • Współpraca z agencją rekrutacyjną – zakres usług, koszty, korzyści i ograniczenia
 • Planowanie przebiegu procesu rekrutacji – analiza aplikacji, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, procedura selekcji, obieg informacji itp.
 • Emoloyer branding – budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
 1. Przebieg procesu rekrutacji
 • Analiza aplikacji – jak czytać CV i sprawdzać informacje w nim zawarte?
 • Jakich informacji potencjalny pracodawca może wymagać od kandydatów?
 • Zakres „prześwietlania” kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o stanie zdrowia i życiu prywatnym
 • Testy rekrutacyjne – możliwości i ograniczenia stosowania
 • Zakaz dyskryminacji kandydatów – przepisy prawa i obszary ryzyka
 1. Procedura kwalifikacyjna
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zasady opracowywania konspektu rozmowy kwalifikacyjnej(tzw. wywiad ustrukturyzowany) i pytań do kandydatów (przykłady)
 • Dobór metody selekcji kandydatów kompetencji do rodzaju stanowiska
 • Metody sprawdzania twardych umiejętności i miękkich kompetencji kandydatów (przykłady)
 • Przygotowanie odpowiedzi na potencjalne pytania kandydatów
 • Najlepszy kandydat, czyli jaki? – zasady porównywania kompetencji i ostatecznej selekcji kandydatów
 • Trudne i nietypowe sytuacje w procesie rekrutacji
 1. Zakończenie rekrutacji
 • Oferta pracy dla wybranego kandydata – aspekty formalne i praktyczne
 • Zamknięcie procedury i kontakty z kandydatami
 • Rola i zakres programu adaptacyjnego dla nowego pracownika.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl