fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PSYCHOEKOLOGIA PRACY I EMOCJI MENEDŻERA – trening transformacji mentalnej i emocjonalnej

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Idea i cele treningu:
Celem treningu jest podwyższenie harmonii w relacji menedżer, a jego środowisko zawodowe, poprzez autokontrolę emocjonalną i kwalifikacje wygaszania destruktywnych napięć w zespole. Ten stan jest źródłem wymiernej efektywności, zarówno dla samego menedżera, jak również dla całego zespołu. Zdolność autokontroli napięć, ma dla lidera priorytetowe znaczenie w zakresie jego sprawności zawodowej, intelektualnej i społecznej. Mając na względzie, że powyższe przymioty osobowe menedżera, są istotnym kapitałem firmy, to można profil tego treningu, traktować w kategorii trafnej i celowej inwestycji w aktywa podmiotu. Z drugiej zaś strony, niska zdolność autokontroli emocjonalnej menedżera, sprzyja negatywnej koincydencji w zespole i częstokroć utrudnia planowe osiąganie celów strategicznych.

Efekty treningu:
1- Umiejętność fizjologicznej autokontroli emocji przed zadaniem
2- Umiejętność wygaszania stresu w trakcie zadań (incydenty nieprzewidywalne)
3- Umiejętność wygaszania napięć po zadaniu
4- Umiejętność minimalizacji presji psychologicznej w zespole
5- Umiejętność kierowania potencjałem woli i emocją zespołu

PROGRAM RAMOWY
1. Menedżerska, fizjologiczna autokontrola napięć
– wprowadzenie do psychoekologii i neuroekologii zarządzania
– wprowadzenie do problematyki stresu fizjologicznego
– instruktaż technik wygaszania stresu przed zadaniem
– instruktaż techniki reagowania w stresie incydentalnym
– instruktaż techniki autokontroli napięcia po zadaniu
– trening wszystkich poznanych metod i ewaluacja w adaptacji praktycznej

2. Trening emocjonalnej korekty zespołu
– umiejętności meta-metodyczne (metody pomocy swojemu personelowi)
– techniki wygaszania lęku i stresu w zespole wykonującym zadania pod presją
– kontrola potencjału woli, determinacji i Prawo Dodsona w zespole
– metody eliminacji destruktywnych form rywalizacji (orientacja egocentryczna)
– techniki wzmacniania zadaniowej orientacji altruistycznej w zespole
– wypalenie zawodowe jako Syndrom Syzyfa

3. Trening retoryki menedżerskiej w zarządzaniu emocją zespołu

– neurosemantyka w komunikatach zarządczych
– retoryka wygaszania spirali konfliktu
– retoryka dominacji (ryzykowne maniery i nawyki komunikacyjne)
– trening adaptacji praktycznej poznanych metod
– sugestie dystrakcyjne ( cechy warunków utrudniających stabilność pracy)
– runda konkluzji i korekty metodycznej

4.Zarządzanie efektywnością zadań w warunkach ponadprzeciętnej presji
– trening symulacyjny zadania zespołowego, obciążonego napięciem
– runda obserwacyjna i korekty zwrotne
– instruktaż komunikacji dyspozycyjno-organizacyjnej (polecenia szefa)
– modele wygaszania emocji zespołu w trakcie zadania
– metoda eliminacji destrukcji i chaosu
– synteza treści , wnioski oraz indywidualna runda konsultacyjna 1 godz.

Czas treningu: 9.00- 16.00 (w tym ostatnia godzina konsultacyjna)

Od autora
Emocjonalność menedżerów nie jest czynnikiem tak wymiernym, jak ich talenty organizacyjne, komunikacyjne czy techniczne. Zatem tworząc ten program szkoleniowy, intencją moją było właśnie uzupełnienie tych, tak bardzo osobistych, subtelnych i nie objętych kształceniem akademickim kompetencji. Z życzliwością zapraszam do uczestnictwa.

Cena: 850 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl