fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przegląd zmian podatkowych 2019

09-05-2019 10-05-2019 Warszawa
28-05-2019 29-05-2019 Warszawa

Kategoria: , , ,

 

I DZIEŃ – PIT, CIT

1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po trzech miesiącach obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
– ograniczenie kosztów amortyzacji
– ograniczenie kosztów leasingu
– ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
– zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
– ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
– kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
– ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
2. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:
– zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie
– amortyzacja nieruchomości – wycena gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu
– wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
– nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku
– nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich
3. Pozytywna zmiana – zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku bądź otrzymanych w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej (01.01.2019)
4. Nieruchomości w podatkach dochodowych – problemy praktyczne , od zakupu, przez wynajem do sprzedaży.
5. Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019
– doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych
– wprowadzenie zwolnień
– doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek
– dokumentowanie w zeznaniu rocznym.
6. Reprezentacja w kosztach podatkowych – wyjaśnienia, interpretacje, wątpliwości
7. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów wyłączających wydatki z kosztów uzyskania przychodów – czyli NKUPy w praktyce.
8. CIT – nowa stawka podatku – zasady stosowania, ograniczenia, obliczanie zaliczek w trakcie roku
9. Danina Solidarnościowa – dla kogo i od jakich dochodów
10. Omówienie najnowszych planowanych zmian w zakresie podatków PIT i CIT.
11. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku PIT/CIT

II DZIEŃ – VAT

12. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne
– uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
– rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
– grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
– nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
– nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
13. FAKTUROWANIE w praktyce
– omówienie trudności praktycznych związanych z fakturowaniem
– zasady korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących
– nowa ustawa dotycząca e-fakturowania – obowiązek stosowania przy zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane od kiedy i kogo obowiązuje
14. Split Payment – podsumowanie pół roku funkcjonowania na rynku, praktyka, zagrożenia, korzyści, planowane zmiany.
15. Nieruchomości w podatku VAT – problemy praktyczne, zagrożenia
16. Opodatkowanie BONÓW w podatku VAT – zmiana od 01.01.2019.
17. Procedura MOSS – co to jest i jak się zmieniło w 2019 roku.
18. Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w VAT (lipiec 2019)
– JPK D,
– centralny rejestr faktur
– nowa definicja ewidencji VAT i jej konsekwencje
– nowe sankcje za błędy w JPK i zasady ich stosowania
– Wiążąca informacja stawkowa – czy wejdzie i od kiedy?
– obowiązkowy split payment
– nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?
19. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku VAT

 


Prowadząca

Anna Kędzierska-Adamczyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych. W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Grzegorz Kozłowski
kom. 517 501 004
tel. 22 378 26 82
grzegorz.kozlowski@kdkinfo.pl

09-05-2019 10-05-2019 Warszawa
28-05-2019 29-05-2019 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl