fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatki w 2019 roku – co już wiemy a co ciągle nas zaskakuje, co się zmieni od 01.09.2019. co od października a co w listopadzie? Problemy podatkowe 2019 roku.

Kategoria: , , ,

1. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, 01.05.2019.
· uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
· rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
· nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
· czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
· grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
· system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
· ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
· nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
· nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych

2. Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019
· Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
· Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
· Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)

3. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019
· Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.

4. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019
· Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019
· Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019)

5. Inne zmiany w podatku VAT – wejście w życie od 01.09.2019 i od 01.01.2020
· Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej wejście w życie – 01.01.2020
– Zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT
– zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
· Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli w kolejnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT
· Nowe sankcje, zmiany w przepisach o fakturowaniu, nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) – wejście w życie od 01.09.2019

6. Split Payment po roku obowiązywania – zmiany od 01.11.2019
· Split payment w praktyce po roku obowiązywania
· Projekt zmian w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.09.2019
– Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
– Likwidacja załączników 11,13,14
– Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
– Likwidacja informacji VAT 27
– Zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
– Zmiany w zakresie fakturowania
– Obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
– Sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
– Konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020)
– Nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT

7. Sygnalizacja innych zmian w podatkach
· Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
– zasady stosowania zwolnienia
– źródła przychodów
– zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia
– zasady stosowania w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
· Planowane zmiany w podniesieniu kosztów uzyskania przychodów od 01.10.2019, skali podatkowej i ulgi w podatku
– Ulga na złe długi w podatkach PIT i CIT od 01.01.2020

8. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
· ograniczenie kosztów amortyzacji
· ograniczenie kosztów leasingu
· ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
· zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
· ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
· kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
· ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku

9. Zmiany w podatku VAT od 01.04.2020 i 01.07.2020 – JPK i deklaracja – sygnalizacja zmian.

10. Nowa matryca stawek VAT i wiążąca informacja stawkowa – sygnalizacja zmian

11. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku PIT/CIT/VAT

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl