Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przegląd zmian podatkowych 2019

27-02-2019 28-02-2019 Warszawa

Kategoria: , , ,

Warszawa, 27-28 lutego 2019 r.


Dzień I

VAT, PIT 2019

 1. Samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019
 2. Uchwalone zmiany od 2019 roku
  • ograniczenie kosztów amortyzacji
  • ograniczenie kosztów leasingu
  • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
  • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
  • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.
 3. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
 4. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno, a co ciągle czeka na uchwalenie:
  • najnowszy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych porządkujący chaos w zakresie stosowania kas ( 11.2019)
  • zagrożenia
  • koszty
  • konsekwencje
  • grupy podatników pod szczególnym nadzorem
 5. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:
  • zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
 6. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.
 7. Zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku bądź otrzymanych w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej (01.01.2019)
  • wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
  • nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku
  • nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich
 8. Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019
  • doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych
  • wprowadzenie zwolnień
  • doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek
  • dokumentowanie w zeznaniu rocznym.
 9. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.
  • reguły sukcesji
  • podmioty, które dotyczy regulacja i konsekwencje prawne i podatkowe
  • konsekwencje w podatkach dochodowych ( zmiana od 25.11.2108)
  • konsekwencje w podatku VAT
  • konsekwencje w prawie pracy i innych przepisach
 10. CIT – nowa stawka podatku
 11. Uchwalone zmiany w ustawie o uproszczeniach w podatkach dochodowych i VAT
  • zmiany w zakresie definicji małego podatnika
  • zmiany w terminach i zasadach zawiadomień wysyłanych do urzędu
  • nowe zasady rozliczania straty podatkowej
  • wynagrodzenie małżonka kosztem podatkowym
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT
  • inne ważne zmiany
 12. Zmiany w podatku VAT – opodatkowanie bonów.
 13. Kolejny projekt zmian w VAT – JPK D, centralny rejestr faktur, nowe sankcje.
 14. Paragon z NIP-em do faktury – od kiedy zacznie obowiązywać?
 15. Nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?
 16. Niewielkie zmiany ułatwiające w obszarze podatku u źródła
 17. Exit tax – co to jest i kogo będzie dotyczył
 18. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 19. Zmiany w zakresie PIT 11 i PIT 8C- zmiana terminów przekazywania informacji do urzędu skarbowego
 20. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS dla małych przedsiębiorców – od 1.1.2019 – uchwalone przepisy, zasady i konsekwencje ich stosowania sygnalizacja problemu
 21. Przepisy które weszły w życie w 2018 roku – Split Payment – podzielona płatność w praktyce – krótkie podsumowanie po pól roku obowiązywania ustawy
 22. Planowane zmiany wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
 23. Panel dyskusyjny.


Anna Kędzierska-Adamczyk
– absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych. W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

Dzień II

CIT 2019

Zmiany 2019 r.

1. 9% stawka podatku CIT dla mniejszych spółek
2. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności
3. Leasing – rewolucyjne zmiany
4. Tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej
5. Nowe regulacje dot. cen transferowych – nowe progi, zmiana terminów
6. Zmiany zasad poboru podatku u źródła
7. Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej
8. Zaliczenie tzw. odsetek hipotetycznych do kosztów podatkowych
9. Nabywanie pakietów wierzytelności – nowe zasady rozliczeń podatkowych
10. Kryptowaluty – wprowadzenie regulacji podatkowych
11. Tzw. „exit tax” – podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
12. Tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych w roku 2019

Zmiany 2018 r.

1. Nowe źródło przychodów w ustawie CIT – zyski kapitałowe
2. Odsetki od pożyczek oraz zewnętrznego finansowania a koszty podatkowe
3. Usługi niematerialne, a koszty podatkowe – limity, ograniczania
4. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
5. Zbycie wierzytelności, a koszty podatkowe
6. Podwyższenie do 10.000 PLN wartości początkowej środka trwałego i WNiP
7. jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN,
8. likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

Od 2019 r. ustawodawca wprowadził rewolucyjne zmiany na gruncie podatków dochodowych. Zmiany dotyczą większości podatników, bowiem odnoszą się do samochodów osobowych, wprowadzenia preferencyjnego opodatkowania dla mniejszych spółek czy cen transferowych. Ponadto, część zmian mas charakter ściśle branżowy: dotyczący nowych technologii czy obrotu wierzytelnościami. Szkolenie obejmie również podsumowanie zmian, które weszły w 2018 r. oraz najbardziej istotne, aktualne problemy podatkowe.
Na szkoleniu uczestnicy poznają omawiane zmiany, dowiedzą się jaki wpływ na ich podmioty gospodarcze one wywołają. Wykładowca będzie prowadził zajęcia w formie warsztatowej z możliwością bieżącego zadawania pytań. Na szkoleniu zostaną przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowo administracyjne odnoszące się do omawianych zagadnień.

 

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

27-02-2019 28-02-2019 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl