Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przegląd zmian podatkowych w 2018 roku, uchwalone i planowane zmiany na rok 2019

19-12-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Adresaci:
Główni księgowi, księgowi,
Pracownicy działów finansowo-księgowych
Pracownicy biur rachunkowych

Cel szkolenia:
Zapoznanie z nowelizacją ustaw podatkowych w 2018 roku i uchwalonych i planowanych zmian na rok 2019
Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowych zasad ustalania i funkcjonowania zasad płatności (split payment), faktury VAT, kas fiskalnych oraz amortyzacji środków trwałych
Sygnalizacja zmian z zakresu samochodu w firmie w kontekście podatku PIT i CIT
Rozwiązanie praktycznych problemów wynikających ze zmiany ustaw podatkowych

Program:
1. Przepisy które weszły w życie w 2018 roku – Split Payment – podzielona płatność w praktyce – krótkie podsumowanie po pól roku obowiązywania ustawy
– planowane zmiany
– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

2. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno, a co ciągle czeka na uchwalenie:
– najnowszy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych porządkujący chaos w zakresie stosowania kas ( 11.2019)
– zagrożenia
– koszty
– konsekwencje
– grupy podatników pod szczególnym nadzorem

3. Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów elektrycznych – 22.02.2018

4. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:
zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.

5. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.

6. Zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku (01.01.2019)
– wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
– nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku
– nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich

7. Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019
– doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych
– wprowadzenie zwolnień
– doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek
– dokumentowanie w zeznaniu rocznym.

8. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.
reguły sukcesji
– podmioty, które dotyczy regulacja i konsekwencje prawne i podatkowe
– konsekwencje w podatkach dochodowych ( zmiana od 25.11.2108)
– konsekwencje w podatku VAT
– konsekwencje w prawie pracy i innych przepisach

9. Uchwalone zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, wykorzystywaniem samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem nie wykorzystywanym wyłącznie do działalności – zarys informacji

10. CIT – nowa stawka podatku

11. Planowane zmiany w ustawie o uproszczeniach w podatkach dochodowych i VAT
– zmiany w zakresie definicji małego podatnika
– zmiany w terminach i zasadach zawiadomień wysyłanych do urzędu
– nowe zasady rozliczania straty podatkowej
– wynagrodzenie małżonka kosztem podatkowym
– zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT
– inne ważne zmiany

12. Zmiany w podatku VAT – opodatkowanie bonów.

13. Paragon z NIP-em do faktury – od kiedy zacznie obowiązywać?

14. Nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?

15. Niewielkie zmiany ułatwiające w obszarze podatku u źródła

16. Exit tax – co to jest i kogo będzie dotyczył

17. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

18. Zmiany w zakresie PIT 11 i PIT 8C- zmiana terminów przekazywania informacji do urzędu skarbowego

19. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS dla małych przedsiębiorców – od 1.1.2019 – uchwalone przepisy, zasady i konsekwencje ich stosowania.

20. Inne planowane zmiany w obszarze podatkowym – zgodnie z bieżącym stanem legislacji

21. Panel dyskusyjny.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

19-12-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl