Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PODATEK VAT – praktyka 2017 i planowane zmiany na 2018 rok

19-03-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

 1. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia

 • wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
 • „dedykowany komunikatu przelewu”
 • korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT, oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek,
 • zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT.

 

 1. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje ( projekt), problemy praktyczne

– projektowane zmiany w ustawie o VAT i projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,

  warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,

– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,

– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?

– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?

– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych

– faktura do paragonu z NIP-em

 

 1. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni?

 

 1. JPK VAT – dla mikroprzedsiębiorstw – obowiązek od 01.01.2018 roku –

– jak się przygotować

– jakie dane wprowadzać do systemu

– jak wysłać plik z danymi

– dane obowiązkowe i fakultatywne

– faktura do paragonu

 

 1. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?

 

 1. JPK – wyciągi bankowe raportowane codziennie? Projekt zmian w ordynacji podatkowej. STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej.

 

 1. Koncepcja Rejestru Należności Publicznoprawnych i Rejestru Podmiotów Wykreślonych z VAT. Publiczne dane największych podatników.

 

 1. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych

– jak sprawdzić status

– jak się „przywrócić”

– konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta

 

 1. Jeszcze o odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych –

– zasady obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia

– zagrożenia

– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

– pojęcie podwykonawcy

– metoda kasowa a usługa budowlana w odwrotnym obciążeniu

 

 1. Faktura – sankcje i zagrożenia, uszczelnianie systemu zapobiegającego wyłudzaniu podatku VAT

– znaczenie dokumentu faktury w podatku VAT i dochodowych,

– skutki wystawiania i otrzymywania błędnych i nierzetelnych faktur,

– sankcje z ustawy o VAT,

– sankcje z kodeksu karnego skarbowego,

– sankcje z kodeksu karnego.

 

 1. Sygnalizacja innych zmian w ramach „uproszczenia dla przedsiębiorców”.

 

 1. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

19-03-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl