Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przegląd podatkowych zmian 2017-PIT, VAT, stawka godzinowa

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. ZMIANY 2017 W PIT

 • Zmiana zasad stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej – konsekwencje dla PŁATNIKA i w zeznaniach rocznych za rok 2017
 • Zasady ustalania zaliczki na PIT po zmianach w zakresie skali podatkowej
 • Oświadczenia pracownika w zakresie stosowania skali podatkowej
 • Zmiany w zasadach dokumentowania kosztów uzyskania przychodów – limit płatności gotówkowej 15 000 PLN i konsekwencje dla kosztów podatników
 • Nowe rozporządzenie w sprawie PKPIR
 • Zwolnienia dla świadczeń wspierających zatrudnienie
 • Zmiany w zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania dla niektórych podatników
 • Opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji
 • Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe

2. ZMIANY 2017 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ

 • Stawka godzinowa w umowach zlecenia i o świadczenie usług. Zasady stosowania, wyłączenia, dokumentacja.
 • Zasady stosowania stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych.
 • Wyłączenia stosowania.
 • Zasady dokumentowania.
 • Umowa trwająca dłużej niż miesiąc.
 • Kompetencje kontrolne PIP.

3. ZMIANY 2017 W VAT

 • Uchwalone zmiany na rok 2017 – kolejna nowelizacja ustawy
 • Nowy limit zwolnienia z VAT – 200 000 PLN
 • Podwyższona stawka VAT na kolejne 2 lata,
 • Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych.
 • Niewielka zmiana w podstawie opodatkowania i zasadach wystawiania faktur,
 • Szczegółowa analiza nowych podatników przed rejestracją w VAT,
 • Deklaracje VAT w wersji elektronicznej – kogo będą dotyczyć od 2017 roku,
 • Informacje podsumowujące wyłącznie elektroniczne i wyłącznie miesięczne.
 • Rozliczenia kwartalne tylko dla małych podatników,
 • Przywrócenie 30% sankcji VAT i nowa 100% sankcja VAT za posługiwanie się nierzetelnymi fakturami,
 • Kolejny obszar objęty odwrotnym obciążeniem – branża budowlana – kogo dotyczy zmiana zasad opodatkowania usług budowlanych – praktyczne aspekty rozliczeń wykonawcy, podwykonawcy, inwestora,
 • Nowe towary objęte odwrotnym obciążeniem i solidarną odpowiedzialnością (folia stretch, procesory, dyski twarde, metale szlachetne),
 • Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości zarejestrowanego podatnika – zasady, limity,
 • Zmiana zasad zwolnień dla usług subsydiarnych do usług ubezpieczeniowych i finansowych,
 • Nowe warunki i zasady zwrotu podatku w terminie 25 dni – bardzo obszerna zmiana w przepisach,
 • Nowe zasady i terminy odliczenia podatku w imporcie usług, WNT, odwrotnym obciążeniu – 3 miesiące na odliczenie,
 • Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT, w tym w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej oraz wykonywania czynności zwolnionych, nowe restrykcyjne zasady, przywracanie podatnika wykreślonego, wykreślenie z rejestracji UE
 • Zaostrzenie zasad odpowiedzialności karno-skarbowej za VAT oraz zmiany w Ordynacji podatkowej.
 • Przepisy przejściowe.

4. JPK – jako sposób przekazywania ewidencji VAT – uporządkowanie wiadomości

 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny – jako forma prowadzenia kontroli oraz obowiązek comiesięcznego raportowania w zakresie ewidencji VAT – wdrożenie przez średnich, małych i mikro przedsiębiorców:
 • Terminy wdrożenia JPK w zakresie obowiązkowego raportowania ewidencji VAT
 • Ewidencja JPK VAT (NIP) – elementy obowiązkowe, sposób przygotowania, excell jako program komputerowy, dostosowanie do struktury, zgodność z deklaracją. Informator MF w zakresie JPK VAT.

5. PODSUMOWANIE INNYCH ZMIAN – CIT, LIMITY, DEKLARACJE, ORDYNACJA.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl