fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – warsztaty dla specjalistów HR, komisji antymobbingowych i rzeczników zaufania.

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

OPINIE UCZESTNIKÓW:

„Doskonale przeprowadzone! Pełna profesjonalna rzeczowa wiedza, przekazana bardzo dobrze.”

Ursa Polska Sp. z o.o.
—————————–

„Wspaniała prowadząca. Doskonałe przykłady, jasno i konkretnie tłumaczenie, ogromna wiedza i doświadczenie. Brawo! 
Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie prowadzący.”

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
—————————–

CEL SZKOLENIA:

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Skutecznym sposobem zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia jest wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania i wyjaśniania niepożądanych zachowań. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz wyjaśniania zgłoszonych przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania praktycznych wskazówek w zakresie wdrożenia skutecznej polityki prewencyjnej, roli wewnętrznej komisji antymobbingowej, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz działań naprawczych. Szkolenie poprowadzi konsultant-praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu procedur antymobbingowych w firmach, szkoleniu kadry kierowniczej oraz udziale w komisjach prowadzących postępowania wyjaśniające.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści HR, kadra kierownicza oraz członkowie wewnętrznych komisji antymobbingowych.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane.

PROGRAM: 

 1. Podstawy prawne:
  • Odpowiedzialność pracodawcy za relacje w miejscu pracy,
  • Obowiązki kadry kierowniczej i pracowników w świetle Kodeksu Pracy,
  • Zgodność z prawem Unii Europejskiej – równe traktowanie niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę a umowy cywilnoprawne),
  • Zasady współżycia społecznego w miejscu pracy,
  • Obowiązek poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika.
 2. Katalog niedozwolonych praktyk zdefiniowanych w Kodeksie Pracy:
  • Dyskryminacja,
  • Molestowanie (nękanie),
  • Molestowanie seksualne (dyskryminacja ze względu na płeć),
  • Mobbing,
  • Różnice dowodowe:
   • dyskryminacja/molestowanie vs mobbing,
   • mobbing vs naruszeni dóbr osobistych,
   • mobbing vs stalking.
 1. Obowiązki pracodawcy:
  • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami,
  • Obowiązki pracodawcy wobec ofiary mobbingu,
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu,
  • Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy:
  • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego,
  • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.:
   • Pisemna procedura wewnętrzna,
   • Szkolenia pracowników,
   • Komisja ds. relacji pracowniczych (antymobbingowa),
   • Diagnoza i okresowe audyty,
   • System anonimowych zgłoszeń.
  • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg,
  • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu:
   • Skład i rola komisji antymobbingowej,
   • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
   • Dobór świadków i analiza dowodów,
   • Zasady opracowywania protokołu/raportu z postępowania.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl