fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – po zmianach Kodeksu Pracy 2019

16-09-2019 -- Warszawa
07-10-2019 -- Warszawa
18-11-2019 -- Warszawa
06-12-2019 -- Warszawa

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

OPINIE UCZESTNIKÓW:

„Doskonale przeprowadzone! Pełna profesjonalna rzeczowa wiedza, przekazana bardzo dobrze.”

Ursa Polska Sp. z o.o.
—————————–

„Wspaniała prowadząca. Doskonałe przykłady, jasno i konkretnie tłumaczenie, ogromna wiedza i doświadczenie. Brawo! 
Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie prowadzący.”

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
—————————–

Cel szkolenia:
Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz wyjaśniania zgłoszonych przypadków.
Zostaną także omówione możliwości minimalizowania ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy obowiązujących od 7 września 2019 r.

Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania praktycznych wskazówek w zakresie wdrożenia skutecznej polityki prewencyjnej, roli wewnętrznej komisji antymobbingowej, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz działań naprawczych.
Szkolenie poprowadzi ekspert-praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu procedur antymobbingowych w firmach, szkoleniu kadry kierowniczej i pracowników oraz udziale w komisjach prowadzących postępowania wyjaśniające.

Adresaci szkolenia:
Specjaliści HR, kadra kierownicza, członkowie wewnętrznych komisji antymobbingowych, rzecznicy zaufania

Metody szkoleniowe:
Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane

PROGRAM

1. Podstawy prawne
· Odpowiedzialność pracodawcy za relacje w miejscu pracy
· Obowiązki kadry kierowniczej i pracowników w świetle Kodeksu Pracy
· Zgodność z prawem Unii Europejskiej – równe traktowanie niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę a umowy cywilnoprawne)
· Zasady współżycia społecznego w miejscu pracy
· Obowiązek poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika

2. Katalog niedozwolonych praktyk zdefiniowanych w Kodeksie Pracy
· Dyskryminacja
· Molestowanie (nękanie)
· Molestowanie seksualne (dyskryminacja ze względu na płeć)
· Mobbing
· Różnice dowodowe:
– dyskryminacja/molestowanie vs mobbing
– mobbing vs naruszeni dóbr osobistych
– mobbing vs stalking

3. Obowiązki pracodawcy
· Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
· Obowiązki pracodawcy wobec ofiary mobbingu
· Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
· Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników
· Minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy w 2019 r.

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
· Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
· Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
– Pisemna procedura wewnętrzna
– Szkolenia pracowników
– Komisja ds. relacji pracowniczych (antymobbingowa)
– Diagnoza i okresowe audyty
– System anonimowych zgłoszeń
· Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
· Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu
– Skład i rola komisji antymobbingowej
– Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego
– Dobór świadków i analiza dowodów
– Zasady opracowywania protokołu/raportu z postępowania

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

16-09-2019 -- Warszawa
07-10-2019 -- Warszawa
18-11-2019 -- Warszawa
06-12-2019 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl