fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji za 2020 r.

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Regulacje prawne i ich wpływ na organizację pracy przy inwentaryzacji
2. Etapy, harmonogram (terminy) i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji – sprawdź czy wszystko zostało terminowo przeprowadzone
3. Spis z natury – prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r
– Przygotowanie inwentaryzacji – czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury
– Przebieg i dokumentacja spisu z natury
– arkusze spisowe
– spis składników trudnych do pomiaru
– dokumentacja spisu z natury
– Czynności po zakończeniu spisu z natury
– Inwentaryzacja zapasów
– Inwentaryzacja środków trwałych
– Inwentaryzacja obcych składników majątkowych
– Inwentaryzacja środków pieniężnych
– Najczęściej spotykane błędy
4. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r
– Zasady wykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie inwentaryzacji
– Najczęściej spotykane błędy
– Wykorzystanie informacji z inwentaryzacji a odpisy aktualizacyjne
5. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą weryfikacji prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r
– Zasady weryfikowania wybranych pozycji aktywów i pasywów
– Najczęściej spotykane błędy
6. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
7. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania
8. Różnice inwentaryzacyjne – ich rodzaje oraz rozliczanie:
– rozliczenie inwentaryzacji nieruchomości i majątku ruchomego,
– niedobory kasowe,
– postępowanie w razie różnic nieistotnych.
– Księgowe i podatkowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych
– Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT
9. Podsumowanie i pytania

Cena: 430 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl